POMOZTE NÁM VYBUDOVAT CHRÁNĚNOU OBLAST V EKVÁDORSKÉM PRALESE

Pozvánka na tanec s Ninou a povídání s Agustinem o rituálech kmene Kichwa

Srdečně vás zveme na tradiční ženské tance kmene Kichwa, které vám předvede a naučí Nina. Nina je Agustinova nejmladší sestra z jeho 10 sourozenců. Přijeďte poznat něco nového z amazonské kultury a zatancujte si s námi do rytmu krásných indiánských písní. Po tancích bude následovat Agustinovo povídání o rituálech kmene Kichwa, které mohou uzdravovat lidskou duši i celé společenství. 🌿 Agustin i Nina rádi zodpoví vaše dotazy.🌺

Voda a vodopád ochráněn! Děkujeme

Podívejte se, co jsme společně dokázali! I když situace v lednu vypadala zoufale, vaše podpora doslova zastavila těžbu v nedotčených územích. Spousta bytostí zde našla svůj nový domov a zachovalo se to, co je čím dál cennější – původní prales. Ze srdce vám děkujeme! 🌳❤️
Nyní je to v rukách strážců z Ruku Samay. 👏🛡✨

Pozvání na přednášky v Praze a okolí 17-21.5.2024

Aktuálně připravujeme několik přednášek v Praze a okolí, kde se s vámi moc rádi setkáme. Přijeďte se potkat s moudrostí, kterou prales předává, a podpořte ho svou návštěvou některé z akcí. Momentálně se ekvádorská Amazonie potýká s destrukcí způsobenou těžbou zlata, a proto bude výtěžek z akcí věnován právě její ochranu. Na přednáškách si můžete zakoupit amazonský čaj wayusa, amazonské šperky či nádherné obrazy pralesa.

Setkání s ministrem hospodářství v Ruku Samay

Rádi bychom s vámi sdíleli novinky z nedávné návštěvy Ministra hospodářství a exportu s jeho kabinetem. Přijeli osobně se seznámit s produkty spolku Shayary Wayusa, což je projekt Života Postaru v Ekvádoru. Tenhle projekt sdružuje malé lokální výrobce, kteří prodávají výrobky v kvalitě „organic“ a pomáhá tak cirkulární ekonomice. Stejně jako v jiných zemích, i v Ekvádoru je proces certifikace těchto výrobků tak nákladný, že je pro ně nereálný ho získat. Takže jejich výrobky mají označení „chakra“, ale co se týče kvality, je to to samé jako označení „organic“. Spolek Shayara Wayusa a Život Postaru jsou propojené a úzce navzájem spolupracují. Cílem setkání bylo zlepšit životní podmínky rodin výrobců a zavést strategie, které podpoří místní ekonomiku a udržitelný rozvoj. Ministr byl překvapen množstvím prezentovaných výrobků, protože žádný jiný výrobce v provincii Napo jich nemá tolik. A slíbil pomoc se zjednodušením procesu podnikání, certifikací a další potřebnou legalizací. Byl překvapen, jakými všemi překážkami musí malí místní výrobci čelit, a také obtížností exportu produktů do Evropy.

Mapa těžby v okolí Agustinovy komunity

Připravili jsme pro vás mapu území v okolí Agustinové komunity , na které jsou vyznačena území podle aktuálního stavu těžby. Je třeba poznamenat, že proporcionalita velikosti ploch na mapě slouží pouze jako orientační údaj, jelikož získání přesných dat z katastru v Ekvádoru je komplikované. Tyto informace jsou obvykle přístupné pouze topografům a dalším specialistům, avšak momentálně usilujeme o získání těchto dat.

Aktuality ze školy Sachawa

Přestože se těžební společnosti v okolí naší komunity nadále podílejí na ničení přírody, naše škola a školka Sachawa nadále fungují. Inspirujeme zde děti, aby si sami uvědomili, jakou hodnotu má prales pro nás všechny a pro celou naší planetu.

Rozhovor o aktuální situaci v pralese

Přinášíme rozhovor s naší skvělou Mariánkou Vahalovou, která sdílí své osobní zkušenosti a zážitky z ekvádorského pralesa, kam jezdí pravidelně již 9 let.  Její poutavé vyprávění vás zavede přímo do pralesních komunit a dá vám nahlédnout do současných výzev, kterým čelí v posledních letech.

2 ha pralesa u vodopádu zachráneny!

Díky vaší neuvěřitelné podpoře jsme společně zachránili další dva hektary pralesa přímo u vodopádu a rozšířili jsme tak území pod ochranou. Tyto 2 hektary jsou obzvláště významní, protože přímo sousedí s vodopádem řeky Huambuno, který je strategicky i spirituálně významným místem. Děkujeme za vaši srdečnou podporu! 👏🏼🌳

Naši podporovatelé

Pjér la Šé’z podpořil naši sbírku na ochranu pralesa a rodiny Agustina.

Děkujeme za podporu!

Naléhavá situace v Ruku Samay

V posledních dnech dochází v deštném pralese v blízkosti komunity Agustín k významným událostem, které jsou rozhodující pro budoucnost lesa a jeho obyvatel. Rozšiřování těžebních operací zaznamenalo v celém regionu podstatný nárůst, přičemž místní vládní instituce v podstatě neposkytují komunitám žádnou podporu.

Dary jako poděkování za podporu pralesa

Pro podporu probíhající sbírky na ochranu pralesa a legalizaci pralesní školy a školky Sachawa jsme obdrželi ručně dělané šperky a talismany s tradičními symboly. Tyto výrobky byly vyrobeny komunitou a lesní školou v Ekvádoru jako poděkování za podporu. Připravili jsme pro vás v tomto předvánočním období dar za podporu zachování pralesa – a to ve formě těchto krásných uměleckých výrobků.

Dary jako poděkování za podporu pralesa

Pro podporu probíhající sbírky na ochranu pralesa a legalizaci pralesní školy a školky Sachawa jsme obdrželi ručně dělané šperky a talismany s tradičními symboly. Tyto výrobky byly vyrobeny komunitou a lesní školou v Ekvádoru jako poděkování za podporu. Připravili jsme pro vás v tomto předvánočním období dar za podporu zachování pralesa – a to ve formě těchto krásných uměleckých výrobků.

23 ha ochráněného pralesa: Spolupráce s ekvádorskou vládou

Rádi bychom vám sdělili skvělou zprávu týkající se nedávno ohrožených 23 hektarů pralesa, které jsme společně ochránili právě díky vaší podpoře.Podařilo se nám navázat spolupráci s ekvádorskou vládou a připojili jsme se k programu na obnovu tohoto jedinečného ekosystému. Toto partnerství nám dává možnost vysadit domorodé, ohrožené druhy rostlin a stromů a obnovit původní pralesní biodiverzitu.

Tradice uctívání památky zesnulých ve škole Sachawa

Začátek listopadu přinesl do školy Sachawa nevšední dny, kdy se žáci ponořili do jedinečného učení o tradici spojené s uctíváním zesnulých. Stejně jako u nás, i v Amazonii se vzpomíná v tomto období na zesnulé, avšak tento svátek zde získal svou charakteristickou podobu, zahalenou v atmosféře pralesa.

Těžařská Hrozba Přetrvává: Obrana Krajiny a Rokvět Pralesní Školy

Těžaři s neústupnou odhodlaností směřují k zahájení těžebních operací, přičemž vyvíjejí nepřetržitý tlak na rodiny, držící poslední pozemky v oblasti vodopádu. Naše vize však směřuje k ochraně tohoto území, abychom ho mohli věnovat budoucím generacím a zároveň zde vybudovat legalizovanou pralesní školu Sachawa. Tato oáza vzdělání se otevře nejen místním dětem, ale také malým průzkumníkům z celého světa, kteří zde budou moci prozkoumat pralesní krásy a odhalit tajemství a nezměrnou hodnotu tohoto přírodního bohatství.

Report z benefičního představení „4 Buchty“ na Husovce

Toto nezapomenutelné benefiční představení „4 Buchty“ bylo zorganizováno z iniciativy naší příznivkyně a přítelkyně Marcely Šikové na podporu pralesa a pralesní školy Sachawa. Večer přinesl mnoho smíchu a radosti, avšak také jsme diskutovali o závažných tématech spojených s nynější kritickou situací v pralese.

Celý večer byl věnován dobročinnosti a provázela nás skvělá atmosféra. Tradičně jsme hosty občerstvovali amazonským léčivým čajem Wayusa. Díky útulnému prostředí kavárny Husovka, která nám poskytla prostor pro tuto událost, jsme dokázali vytvořit příjemné a uvolněné prostředí, kde jsme se všichni cítili jako doma.

Naše Cesta na Festivalu Biohacker Summit v Amsterdamu

Naše cesta podpory indiánské moudrosti a ochrany našeho společného pralesa nás zavedla až do Amsterdamu. Obdrželi jsme pozvání k účasti na festivalu Biohacker Summit, který probíhal ve dnech 14. a 15. října 2023. Zakladatel naší organizace, Agustin Allpa Grefa, spolu se svou manželkou Michaelou, přednesli inspirující přednášku o důležitosti komunikace v našem životě. Návštěvníci měli možnost nahlédnout, jak naše vztahy ovlivňují naše tělo a mysl.

Odkoupení ohroženého 23ha území: Legalizace úspešne za náma

Přinášíme vám skvelou zprávu o procesu odkupu 23 hektarů těžbou ohroženého území. Díky obrovské vlně podpory, kterou jsme od vás obdrželi, jsme úspěšně dokončili legalizace pozemku a nyní můžeme s radostí oznámit, že tento pozemek byl oficiálně předán do bezpečných rukou organizace Život Postaru.

Průběh legalizace byl nesmírně náročný a vyčerpávající ze všech stran. Mnohé překážky se nám stavěly do cesty, ať už od úřadů nebo těžařských společností. Agustin a jeho rodina museli pracovat neúnavně den i noc, aby úspěšně překonali všechny výzvy, které tahle cesta přinesla. Výsledek je však více než odměnou za veškeré úsilí.

Pralesní škola a školka Sachawa: Jak jsme zahájili školní rok 2023

Přinášíme vám novinky z pralesní školy a školky Sachawa, kde jsme slavnostně zahájili nový školní rok.

Pozvánka do Amsterdamu 13-15 Říjen 2023

Rádi bychom vás pozvali do Amsterdamu, kde Agustin 13. října uspořádá interaktivní přednášku na téma léčení vztahů a pralesní moudrost.

Následující dny, 14. a 15. října, budeme hostovat na festivalu Biohacker Summit. Více informací o festivalu naleznete na stránce www.biohackersummit.com.

Cesta Pralesa na festivale Colours of Ostrava

Tento rok jsme měli tu čest účastnit se festivalu Colours of Ostrava, který jsme si nesmírně užili. Naším hlavním záměrem účasti na tomto festivalu bylo podpořit indiánskou školu a školku Sachawa, kterou jsme založili pro děti v pralese, aby si tak uschovali svou bohatou tradici a mohli předávat indiánskou moudrost budoucím generacím. V budoucnu má Sachawa také za cíl propojovat indiány s obyvateli Česka, Slovenska a dalších zemí, abychom si tak vzájemně mohli vyměňovat naše moudrosti a dovednosti.

Pozemek ochráněný před těžbou: první kroky

Přinášíme aktuální zprávy z procesu odkupu ohroženého pozemku, který se nám díky vaší neuvěřitelně štědré podpoře podařilo úspěšně získat. Ještě jednou vám touto cestou chceme mnohokrát poděkovat.

Záchrana 23 hektarů pralesa- úspěch!

S velkým nadšením a vděčností vám dnes přinášíme radostnou novinku! Naše sbírka zaměřená na záchranu 23 hektarů pralesa úspěšně dosáhla svého cíle. Díky vaší nezměrné štědrosti a podpoře máme možnost realizovat projekty, jež výrazně přispějí k ochraně a zachování tohoto neocenitelného přírodního dědictví.

Kritické území v ohrožení – průběh

Zbývají pouze čtyři dny do konce naší sbírky. Rádi bychom vás informovali o tom, kolik peněz nám ještě chybí k zakoupení pozemku a provedení jeho legalizace. K tomu účelu jsme pro vás připravili počítadlo, které v reálném čase zobrazuje aktuální částku, kterou potřebujeme

Ukázka z připravovaného dokumentárního filmu YACHAK.

Kritické území v ohrožení, naléhavě potřebujeme vaši pomoc k ochraně řeky a pralesa!

Aktuálně jsme obdrželi smutné zprávy z komunity v Ekvádoru. Soused, který s námi sousedí ve spodní části pozemku právě podlehl nátlaku a manipulaci těžařům a prodal jim svůj pozemek. Situace je pro nás nyní skutečně závažná, protože těžba se odehrává přímo vedle našeho území.

Podpořte naši snahu zachránit 23 hektarů pralesa.

Zveme všechny, kteří cítí hluboké spojení s přírodou, aby se přidali k nám v našem úsilí získat finanční prostředky na zakoupení 23 hektarů ohroženého pralesa. Tomuto území hrozí nebezpečí nelegální těžby zlata, které by mohlo vést k nenapravitelné devastaci celé této oblasti.

Divine Festival 23. – 25. 6. 2023

Každý rok se s radostí stáváme součástí festivalu Divine. Cesta tohoto festivalu nás vede k otevřenosti a naladění na témata, která přesahují naši každodenní realitu – témata udržitelnosti, spojení s přírodou, vitalitu, obnovu a symbiózu se světem kolem nás.

2020-2023 Komunita Rio Blanco

Situace v současné době na Rio Blancu (RB) není příznivá. Těžaři vytěžili komunitu před námi – Galeras – tam máme první pozemek Života po staru, takže kromě našeho pozemku kolem dokola je vše vytěženo. Ale je zde naděje, že se semena na pozemku rozsemení a džungle se opět rozroste.

Koupě pozemku k vodopádům v pralese

Petr Marek zakoupil pozemek o rozloze 40,45 hektarů u vodopádů, který následně předal do dlouhodobé správy organizaci Život po staru. Cílem je transformace tohoto pozemku na státní přírodní rezervaci. Díky tomuto kroku máme možnost ochránit tento pralesní pozemek. Před námi je však dlouhá cesta spojená s administrativou a papírováním, aby se pozemek stal státní přírodní rezervací.

Ostravská univerzita, Přírodověděcká fakulta

Smlouva o projektu byla podepsána mezi Ostravskou univerzitou a Životem po staru. Společným zájmem obou stran je rozvíjení a posilování spolupráce v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí o ochraně přírody.

Colours of Ostrava / Meltingpot 19.7. – 22.7.2023

Colours of Ostrava / Meltingpot 19.7. – 22.7.2023

Augustín a Míša budou opět hosty na Colours of Ostrava v Meltingpotu, kde budou mít besedy. Na místě budeme mít i stánek, ve kterém vám Marek, Josef a Michal nabídnou dary z ekvádorské džungle, rukodělné výrobky a zodpoví vaše možné dotazy. Ve stánku budou zveřejněny časy, kdy do stánku přijde Augustín s Míšou a zprostředkují zážitkovou ceremonii s wayusou a příběhy z džungle.

Odkaz na plný program a další informace naleznete na stránkách:  https://www.meltingpotforum.com/cs/pralesniskola

Medailonek o Augustínovi Meltingpotu : https://www.meltingpotforum.com/cs/recnici-2023/agustin-allpa-grefa-ecu

Boj o půdu komunity Rio Blanco pokračuje

Více než 8 let bojuje Rio Blanco o navrácení své půdy. Nelegální vetřelci si zde staví domy a vykáceli již téměř 100 hektarů primárního pralesa, vzácného dědictví, které patří komunitě Rio Blanco. Pořád se ale čeká na vydání soudního rozhodnutí, aby policie a armáda mohly zakročit a vetřelce vysídlit. Soudce, který má toto rozhodnout, blokuje již tři roky jeho vydání.

Těžba ohrožuje prales u Anakondích vodopádů

Po dalším kole jednání s rodinami, které vlastní ohrožené pozemky na východním břehu řeky od Ruku Samay směrem k vodopádům Anakonda, zjistil Agustin následující.

V současné době existují 4 rodiny, které spěchají s prodejem svých pozemků (červeně vyznačeno na mapě) Hlavní poptávka přichází od společností těžících zlato, které se již několik let snaží vstoupit na toto území v okolí Ruku Samay Ecolodge (zeleně) a komunity Rio Blanco (modře)

Aktuality z pralesa

všechny aktuality …

Z pralesa

 

ROK 2021
první pilotní program Pralesní školy

aneb na čem pracujeme a co chystáme

Tento rok jsme si nacítili zaměřit naši energii do podpory vytvoření školy v pralese, aby nezanikla moudrost stařešinů a možnost být opravdovým člověkem, spojeným se svým srdcem a přírodou, kterou chceme chránit.
Hlavní náplní roku 2021 pro nás bude otevření prvního ročníku Pralesní školy v září 2021.

V mezičase jsme ale připravili první pilotní program Pralesní školy pořádaný od 31.března do 5. dubna 2021 – vytvoření botanické a jedlé zahrady pro rodiny s dětmi.
Celý článek naleznete ZDE…

Sachawa Forest School Presentation

Proč pomoci Amazonii?

Deštné pralesy Amazonie patří mezi největší bohatství naší planety. Jsou plícemi naší Země a domovem více než čtvrtiny všech rostlinných a živočišných druhů. A jsou také jedním z posledních domovů lidí, kteří dokáží žít v těsném spojení s přírodou.

Život postaru je občanské sdružení, jehož cílem je pomoci ekvádorským indiánům ve snaze o zachování jejich domova a kultury. Část ekvádorské Amazonie v povodí řeky Napo je nezadržitelně devastována těžbouzlata, kácením vzácných dřevin, ale i tužbami po výdobytcích civilizace, jimž amazonští indiáni více a více podléhají…

Život postaru se snaží pomoci místním lidem nalézt rovnováhu a udržitelnost v jejich nelehké situaci. Více o projektu …

Děkujeme všem kteří nás podporují!
Bez vás by to nešlo.

Vytvoření chráněné oblasti, ochrana stromů a sázení nových i podpora vzniku Pralesní školy pro zachování indiánské kultury. To jsou aktivity Života postaru, jež jsou 100% podporovány z finančních příspěvků lidí, kteří věří ve stejné hodnoty. Bez Vás by to nešlo. Ashka Pagrachu!

Škola a školka uprostřed pralesa je unikátní myšlenkou vytvořená unikátními lidmi. Lidmi, kterým jde o ukázání a otevření nové cesty… cesty v souladu s přírodou …
Myšlenka založení „pralesní školy a školky“ je významná  svou snahou o zachování tradic, kultury, původního jazyka a tradičního způsobu vzdělávání v pralese pro budoucí generace, v kombinaci s výukou základních znalostí života ve světě.
Setkání Stařešinů v únoru tohoto roku 2020 bylo setkáním Stařešinů a leaderů z různých domorodých kmenů převážně Ekvádoru právě kvůli nalezení společných pilířů nového způsobu školství.
Pojďte se s námi podívat, jak tyto nabité 4 dny v Ruku Samay probíhali.

 

Pralesní školka a škola
na „Setkání stařešinů“ (únor 2020)

Škola a školka uprostřed pralesa – unikátní myšlenka vytvořená unikátními lidmi. Lidmi kterým nejde o osobní prospěch, ale o ukázání a otevření nové cesty … cesty v souladu s přírodou …
Myšlenka založení „pralesní školy a školky“ je ojedinělá svou snahou o zachování tradic, kultury, původního jazyka a tradičního způsobu vzdělávání v pralese pro budoucí generace. Škola v níž se děti budou učit jak se starat o to co jim svěřila matka příroda do péče …

celý článek ZDE …

Kompletní fotoalbum BTS a příprav na našem facebooku zde.

Více o projektu Pralesní školka a škola 

Moudrý strom Ceibo
– První adoptovaný strom v rámci projektu Života postaru s názvem “Rainforest Adoption“

Skvělé zprávy přátelé! Nedávno se nám konečně podařilo odkoupit velký posvátný strom Ceibo, který měl Ricardo Alvarado Tapuy z důvodu špatné finanční situace na prodej.
Potřeboval sehnat peníze pro své děti a na jejich povinnou školní docházku.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

DARUJTE OPRAVDOVÝ DÁREK a STAŇTE SE OCHRÁNCEM PRALESA!

Hledáte originální dárek na Vánoce nebo k narozeninám?
Adoptujte medicínský strom v Ekvádorské Amazonii a přispějte tak na naší sbírku pro odkup 16Ha pralesa abychom mohli chránit tyto stromy a sázet další. Za váš dar dostanete certifikát Ochránce džungle, který můžete darovat svým blízkým pod stromečkem.
Vy darujete, my je ochráníme.
více info u Mariana na mvahalova@gmail.com

Přátelé Ekvádorského pralesa

Jaroslav Dušek

filmový a divadelní herec

Náš projekt podpořil mimojiné i Jaroslav Dušek, za což mu ještě jednou moc děkujeme. Podívejte se na rozhovor Jaroslava Duška  a ekvádorského šamana Augustina Grefy o projektu založení chráněné oblasti  v ekvádorské pralese.

Novinky na email

Připravujeme

Podpořte nás na FACEBOOKU