2020-2023 Komunita Rio Blanco

2020-2023 Komunita Rio Blanco

Situace v současné době na Rio Blancu (RB) není příznivá. Těžaři vytěžili komunitu před námi – Galeras – tam máme první pozemek Zivota po staru, takže kromě našeho pozemku kolem dokola je vše vytěženo. Ale je zde naděje, že se dního pozemku od přistěhovalců.

Situace v současné době na Rio Blancu (RB) není příznivá. Těžaři vytěžili komunitu před námi – Galeras – tam máme první pozemek Života po staru, takže kromě našeho pozemku kolem dokola je vše vytěženo. Ale je zde naděje, že se semena na pozemku rozsemení a džungle se opět rozroste.

Přiložené video ukazuje z výšky, jak vypadá prales před těžbou a jak vypadá vytěžené území, které se nebezpečně blíží k pozemkům naší komunity. Těžaři přešli od komunity Galeras k řece komunity Rio blanco. Jedna strana patří RB, tam těžit oficiálně nemůžou. Ale na druhé straně jsou ještě soukromníci, co vlastní svůj soukromý pozemek a nepatří do komunity RB a tam už se těží. Nyní těží naproti i na pozemku RB 1,5 hektaru půdy s tím, že aktuální prezident RB připravoval dokument k povolení těžby 1 hektaru oficiální cestou. Existuje zde ale nebezpečí, že se povolení lavinovitě spustí a pozemky se začnou odprodávat k těžbě. Agu rychle zareagoval a předal jim oficiální dokument s tím, že existuje legální dokument, který podepsal tehdejší prezident (každých 5 let se volí nový) o tom, že komunita nebude prodávat pozemky pro těžbu s rozhodnutím, že když poruší komunita RB dohodu obrátí se k soudu přes právníky.

V komunitě RB udělali 5-ti hodinovou poradu a nakonec se domluvili, že pozemek těžařům neprodají, protože by měli velký problém. Chtěli pozemek prodat, mohlo proběhnout uplacení prezidenta komunity, ale bojí se soudního procesu. Důvod pro RB chce prodat pozemek těžařům je, že potřebují peníze. Nyní potřebují 2000 USD na to, aby pozemek 1000 hektarů, který byl podvodem prodán a nastěhovalo se tam tisíce lidí a ke dnešnímu datu je tam vykáceno přes 100 hektarů půdy, mohli dostat zpět. Soudní spor vyhráli (ze sbírky v ČR jim byla poskytnuta finanční pomoc) – zachránil je jediný dokument, který nedokázala druhá strana zfalšovat – rozhodnutí o státní rezervaci, díky čemuž dostávali státní dotace.

Podmínkou bylo, že nesmí ubývat stromy, ale stát reagoval na kácení pouze tím, že jim zkracoval dotaci. Lidi se ale ještě nevystěhovali a bohužel kácí dál prales. Komunita RB se chtěla domluvit mírovou cestou, že přistěhovalci zůstanou součástí komunity RB a nebudou dále kácet. Bohužel nepřistoupili na nabídku, kterou neustále stupňovali a RB se rozhodlo, že chce po státu, aby jim pomohli přistěhovalce vytlačit. Z důvodu změny prezidenta státu se změnili i mnohé podmínky a státní úředníci jim řekli, že když jim zaplatí 2000 USD na transport a jídlo vojsku, tak ti přijedou a něco udělají. Nevíme, jestli to něco bude přímo vystěhování, nebo jeden z kroků vedoucích k vystěhování, ale to je ten důvod, proč nyní RB chce prodat 1,5 hektaru u řeky – aby měli peníze na záchranu / vystěhování toho původního pozemku od přistěhovalců.

Děkujeme všem, kteří chtějí přispět na záchranu našich domovů, záchranu pralesa v Amazonii.