Naléhavá situace v Ruku Samay

V posledních dnech dochází v pralese poblíž komunity Agustína k zásadním událostem, které rozhodují o budoucnosti pralesa a jeho obyvatel. Rozšiřování těžebních operací zaznamenalo výrazný nárůst napříč celým regionem, přičemž místní vládní instituce neposkytují komunitám v podstatě žádnou podporu.

V bezprostřední blízkosti Ruku Samay dochází k devastujícímu zásahu do pralesa v důsledku expanze těžebních aktivit, které neúprosně pohlcují prales, zejména v blízkosti řeky. Těžaři, motivováni vysokou výnosností svých operací, vyvíjejí intenzivní tlak na místní komunity s cílem rozšířit své aktivity. Agustín, jako zástupce komunity Rio Blanco, svolal poradu, na které dva dny usilovně přemlouval komunitu, aby neprodávala svou půdu těžařské společnosti. Nicméně vzhledem k chudobě, ve které většina komunity žije, si komunita na konci porady odhlasovala, že každá rodina může prodat těžební společnosti po hektaru.

V komunitě Rio Blanco žije 18 rodin, přičemž postoje k těžbě a prodeji půdy jsou různorodé:

  • 3 rodiny se rozhodly svou půdu neprodávat.
  • 2 rodiny preferují prodej organizaci Ruku Samay s cílem zajistit ochranu území.
  • 3 rodiny již svou půdu prodaly těžebním společnostem.
  • 10 rodin má v úmyslu prodat svou půdu těžebním společnostem, protože se potřebují co nejdříve dostat k finančním prostředkům.

Ale není vše ještě ztraceno. Díky podpoře posledních dnů jsme se přiblížili k získání celé částky pro odkup 2 ha pozemku u vodopádu – místa, kde prales ještě šeptá příběhy dávných časů. K prodeji naší organizaci se rozhodly dvě rodiny, které chápou hodnotu, kterou prales představuje.

Jednání o ceně a prodeji mají být zahájena v nadcházejících dnech. V důsledku vysoké výnosnosti těžebních operací se očekává, že ceny pozemků v oblasti se budou pohybovat v rozmezí 12 000 až 15 000 USD za hektar.

I přes omezené zdroje a kapacity si ze srdce přejeme zachovat co nejvíce z této významné části pralesa, v jejíž blízkosti chceme rozvíjet projekt pralesní školy, která bude učit děti o pralesu a jeho důležitosti.

Proto bychom vás všechny, kteří soucítíte s místními lidmi a jejich situací, kteří soucítíte se zvířaty, rostlinami nebo s Agustínovou rodinou, požádali, abyste se připojili k našemu úsilí a pomohli nám ochránit tento neocenitelný klenot naší planety.

Číslo účtu: 34800348/2010

IBAN: CZ9420100000000034800348

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pohyby na transparentním účtě.

* Při prohlížení z mobilu lze platbu provést uložením obrázku a pak načtením v IBg.