Odkoupení ohroženého 23ha území: Legalizace úspěšně za náma

Přinášíme vám skvelou zprávu o procesu odkupu 23 hektarů těžbou ohroženého území. Díky obrovské vlně podpory, kterou jsme od vás obdrželi, jsme úspěšně dokončili legalizaci pozemku a nyní můžeme s radostí oznámit, že tento pozemek byl oficiálně předán do bezpečných rukou organizace Život Postaru.

Průběh legalizace byl nesmírně náročný a vyčerpávající ze všech stran. Mnohé překážky se nám stavěly do cesty, ať už od úřadů nebo těžařských společností. Agustin a jeho rodina museli pracovat neúnavně den i noc, aby úspěšně překonali všechny výzvy, které tahle cesta přinesla. Výsledek je však více než odměnou za veškeré úsilí.

V předchozím článku jsme vás informovali o tom, že jsme zahájili vyměřování pozemku a vypracování dokumentace pro zápis do katastru. Zpočátku to vypadalo, že vše probíhá bez větších komplikací, ale brzy se objevily ty pravé výzvy.

Během procesu, kdy jsme horlivě zajišťovali veškerou dokumentaci a certifikáty pro nákup a registraci pozemku, náš soused, od něhož jsme pozemek kupovali, byl několikrát navštíven těžební společností. Ta se ho snažila přesvědčit, aby nám pozemek neprodal, a nabízeli mu postupně vyšší a vyšší částky. Byl vystaven silnému nátlaku a my věřili v jeho neoblomnost. 

Jenomže v den kdy jsme měli oficiálně podepsat kupní smlouvu, nás čekal šok. Soused se na úřad nedostavil v dohodnutý čas, a my jsme nevěděli, co se děje. Rychle jsme se za ním vydali a na místě jsme přistihli zástupce těžební společnosti, který se snažil souseda opět manipulativně přesvědčit, aby pozemek prodal jeho společnosti. Soused byl z celého tohoto dění úplně vyčerpán a sdělil nám, že navzdory tlaku, který na něho těžaři vyvíjejí, chce stále pozemek ponechat nám. Měl však ještě nevyřešené dilema ohledně svých krav, které na pozemku má, protože pro ně již nebude mít pastvu. Abychom proces legalizace urychlili, rozhodli jsme se mu pomoct a krávy si od něj koupit.

Nyní máme teda kromě nového pozemku i sedm krav a novou starost o ně. Co s nimi uděláme, to zatím nevíme. 🙂

Další zajímavou výzvou byla volba nového prezidenta Ekvádoru. V době, kdy jsme měli všechny dokumenty notářsky ověřené a připravené k registraci majetku, došlo k zvolení nového prezidenta a tým i k obnově identifikačních čísel dokumentů. To  znamenalo, že všechny ty certifikáty, které jsme s velkým úsilím již úspěšně získali, jsme museli obnovit a opět je odnést na úřady ke schválení.

Podobných situací se stalo ještě několik, ale o tom vám rádi povyprávíme jindy.

Když jsme už konečně měli všechny dokumenty platné a kupní smlouvu podepsánu, podali jsme žádost o registraci majetku na úřadu, což byl klíčový krok, který měl rozhodnout o tom, zda náš pozemek bude oficiálně schválen.

Navzdory našim předchozím zkušenostem jsme byli příjemně překvapeni rychlým a bezproblémovým průběhem schválení naší žádosti o registraci pozemku, který byl tak oficiálně převeden do správy naší organizace Život Postaru – Ruku Samay v Ekvádoru.

Před námi leží řada dalších výzev týkajících se ochrany a zachování přírodního bohatství pralesa a jeho obyvatel, které ohrožuje rozšiřující se zlatá horečka po celé Jižní Americe.

Jsme však nesmírně šťastní, že alespoň tahle nádherná část země je nyní ochráněna před hrozbou těžební destrukce a v nadcházejících letech se stane nedílnou součástí přírodní rezervace, kterou máme v záměru vytvořit.