PRALESNÍ ŠKOLKA A ŠKOLA

Dobrý den, jsme lidé kmene „Kičua“, žijící v džungli ekvádorské Amazonie.

Džungle je náš domov, ctíme ji a chráníme. Žijeme v symbióze s přírodou. Pěstujeme plodiny
tradičním způsobem, který nenarušuje biodiverzitu místa ani zdraví všech zdejších bytostí.

Posledním desetiletí ale čelíme silnému tlaku těžařských společností, které často porušují
dohody a používají jedovaté chemikálie. Ty znečišťují řeku, lidé i zvířata jsou pak nemocní.
Náš život je na řece zcela závislý.

V nitru džungle, v oblasti Ruku Samay, žije rodina yačaka (léčitele) Agustina Humberto
Grefy. Ta v současnosti pomáhá dalším rodinám v okolí s odbytem zdraví prospěšného čaje
Wayusa. Jeho koupí zde https://www.wayusa-energy.com můžete alespoň malou měrou
přispět k záchraně posledního místa k životu pro celou komunitu Rio Blanco s možností
dál žít dle svých tradic. Zisky z prodeje ale pokryjí jen menší část veškerých potřebných
nákladů.

 

O PROJEKTU

V posledních letech domorodí obyvatelé Ekvádoru čelí kromě ničení pralesa i dalšímu problému. Školní docházka se stala povinou a pokud by rodiče své děti neposílali do školy již od 3 let, hrozí jim vězení. Celé rodiny se proto stěhují přes týden do města, aby mohli být se svými dětmi. Zde si platí drahé bydlení, protože stát pro studenty nenabízí žádné státní koleje apod. Tím se ovšem přerušila velmi dlouhá tradice, ve které jsou děti vyučovány životem v džungli se svou rodinou. Tak se postupně vytrácí původní způsob života, na který jsou po mnoho generací zvyklí. Mizí generace mladých lidí, kteří by chtěli žít v džungli, chránit ji a pečovat o ni. Neumí navázat na původní život před tím, než nastoupili do školy, a zůstávají ve městech. Pro indiánskou rodinu jsou typické právě silné rodinné vazby, které se tímto způsobem narušují. Děti, které vyrostou ve městě a podědí pozemky po svých rodičích, mají pak tendenci pozemky spíše prodat, než je uchovat a chránit pro další generace. Některé rodiny ovšem nechtějí odejít z džungle a nepřejí si, aby jejich zatím malé děti odešly do měst. Nedokážou si představit, že by opustili svůj domov.

I přesto, že se někteří členové komunity živí ekoturistikou, prodejem místních surovin a výrobků a léčením, zisky stačí pokrýt pouze základní náklady, ale již nestačí na další projekty jako např. koupě pozemků a jejich ochrana před těžařskými společnostmi. Původně byli Kičuánci zcela soběstační, avšak povinný školský systém od dětí vyžaduje mnoho věcí, které jsou drahé (školní uniformy, pomůcky, cestovné, bydlení atd.).

Proto otvíráme projekt Pralesní školka a škola, který by komunitě mohl pomoci přežít a uchovat si tradiční způsob života. Výuka dětí by probíhala především v džungli v okolí Ruku Samay a na nově odkoupeném pozemku, kde by se děti učily o rostlinách, které zde rostou a podílely by se zde na vysazování ohrožených druhů rostlin. Zde bychom chtěli také vystavět jednoduchou školní budovu v tradičním stylu, která by dětem sloužila v případě dešťů či výuky předmětů, na kterou je potřeba pomůcek. Celý projekt by se tím také zaštítil před státem.

Pozemek vytipovaný ke koupi se nachází nedaleko komunity Rio Blanco. Jeho koupí se též zamezí těžařům působit u řeky Huambuno, neboť její znečištění je pro místní komunitu v současné době největší hrozbou. Organizace Život postaru uzavřela s komunitou Rio Blanco dohodu, že odkoupené pozemky již nikdy neprodají těžařským společnostem a uchovají na nich prales. Z druhé strany řeky jsou však další rodiny, které v současné době jednají o odprodání svých pozemků s těžaři. Pokud by jsme je oslovili s tím, že chceme oblast navždy uchovat a vystavět zde Pralesní školku a školu, pozemky by také raději odprodaly právě organizaci Život postaru.

Kromě financí na odkoupení pozemku je potřeba uhradit poplatky za právníka, na zajištění veškerých povolení, splnění nároků státu na provozování takového zařízení, dostavbu školky a školy.

V čem může být projekt krom přežití komunity prospěšný planetě, tedy i vám?

Džungle Amazonie patří mezi nejdůležitější ekosystémy planety. Její ničení významnou měrou přispívá ke zhoršování klimatických změn. Existence lesů je důležitá nejenom pro zadržování vody v krajině a tvorbu oblačnosti, ale i pro ukládání uhlíku v organické hmotě, a tedy snižování obsahu CO2 v atmosféře. Nachází se zde také léky na mnoho civilizačních chorob. Lidé zde žijící díky jejich dávné znalosti tyto nemoci umí léčit. Tropické deštné lesy vědci nazývají „největší lékárnou světa“ pro výskyt velkého počtu přírodních léčiv. Téměř polovina dnes užívaných léků pochází z tropických deštných pralesů. Mnoho zdejších rostlin a zvířat je vědě stále neznámých, a proto je velice pravděpodobné, že zde bude v budoucnu objevena řada dalších léků.

Rodina Grefových, která projekt založila, působí v místní oblasti jako uznávaná léčitelská rodina, která je navštěvována lidmi z celého světa pro svou schopnost porozumět problémům současného člověka a léčit jejich podstatu projevující se mimo jiné i nemocemi. Lidé z projektu – někteří členové rodiny, se snaží najít v nově vznikajících a rychle se měnících podmínkách způsob, jak přežít, a přitom zůstat v džungli, ve svém domově a chránit ji. Za tímto účelem byl již založen projekt prodeje surovin z džungle a odkoupení pozemků, které byly ohroženy těžařskou společností. Rodina též z vybraných peněz uspořádala návštěvu právníka v oblasti, který se zabývá indiánskými právy a přispěla ke vzdělání členů komunity, aby věděli, jak se bránit různým tlakům na odprodej pozemků.

Pokud vás náš projekt zaujal, podpořit nás můžete ZDE. Finanční příspěvek věnovaný na náš transparentní účet lze také odepsat z daní. Velikou pomocí pro nás bude také šíření této informace dalším lidem.

Děkujeme za podporu!

Za Život postaru Michaela a Augustin Greffa a Štěpán Holub

AKTUALITY

Novinky