O PROJEKTU

V indiánském jazyce kičua znamená Ruku Samay, nejen „život postaru“, ale označuje také „starou moudrost“. Šaman a léčitel  Agustin Humberto Grefa založil usedlost v srdci amazonského pralesa, kterou spravuje a provozuje početná  indiánská rodina Grefových. Rodina má bohaté zkušenosti s ekoturistikou a věnují se také šamanskému léčení podle tradic od nepaměti předávaných z generaci na generaci. My jsme se s touto krásnou rodinou a jejich příběhem seznámili prostřednictvím Míši a Agustina, jejichž láska vytvořila most mezi Čechami a dalekou Amazonií. Když nám popisovali problémy, jimž ekvádorská Amazonie čelí, rozhodli jsme se pomoci, jak je v našich silách.

Jeden ze sousedů Ruku Samay se před časem rozhodl v nedaleké blízkosti prodat pozemek o rozloze cca 40 ha. Tento pozemek je strategický svým umístěním i rozlohou pro velkou část pralesa, leží totiž na řece, která dále protéká osadou Ruku Samay a několika dalšími indiánskými komunitami. Na této řece jsou místní domorodci životně závislí. Její znečištění v případě, že by pozemek koupila nějaká těžařská společnost, by mělo tragické následky pro celou oblast.

Tak vznikla myšlenka, odkoupit tento kus nedotčeného pralesa a vytvořit z něj chráněnou krajinnou oblast. Vzhledem k aktuální situaci indiánů byla ovšem cena za pozemek cca 30 000 dolarů naprosto nedosažitelná. Pokusili jsme se tedy oslovit lidi z České republiky a tak vzniklo naše  sdružení, které nese název – Život postaru.

V roce 2014 se nám povedlo území odkoupit. Dalším krokem byla záchrana území – pozemku s lagunou v provincii Orellana. Území je  unikátní biotop s obrovskou diverzitou fauny a flory  v nedotčené části Amazonie. 2019 se nám povedlo dovybrat zbytek peněz a Pozemek s Lagunou jsme odkoupili. 

Naše snaha ale nekončí. Těžební a olejové společnosti jsou stále hrozbou a nyní je potřeba zakoupit pozemky na druhé straně řeky od Komunity Rio Blanco. Více na …

Další aktivity našeho sdružení se soustředí zejména na vzdělávací akce v ČR i Ekvádoru a na podporu soběstačnosti osady Ruku Samay a blízké komunity Rio Blanco.