Těžařská Hrozba Přetrvává: Obrana Krajiny a Rozkvět Pralesní Školy

Vaše podpora nám již umožnila zachránit vice jak 63 hektarů pralesa před ničivým zásahem těžařských společností. Díky tomu jsme dokázali zachovat vzácný kus přírody a poskytnout útočiště mnoha druhům léčivých rostlin a zvířat. Naše mise však pokračuje.

Jakému problému čelíme?

Těžaři mají stále velký zájem o tuto přístupnou půdu řeky Huambuno a vyvíjí persistentní tlak na rodiny které vlastní zbývající pozemky v oblasti vodopádu. Již od jedné z rodin, která podlehla nátlaku dostali povolení k vytěžení a odvozu malé části půdy. To se událo v průběhu dvou týdnů, během legalizace právě zachráněného území o rozloze 23ha.

Tato oblast je poslední jednoduše dostupnou možností expanze těžby++, neboť za vodopádem se nachází obtížně přístupný skalnatý terén. Těžba by nejen ohrozila naše dosavadní úsilí, ale také místní obyvatele, kteří nechtějí prodat své domovy.

Foto ohroženého území, vodopádu a okolí.

Strategie a Ochrana Území

Náš cíl je vybrat dostatečné finanční prostředky pro to, abychom mohli reagovat okamžitě, předejít dalším škodám a ochránit zbývající snadno dostupnou půdu proti ilegální těžbě. Tím bychom nejen ochránili ekosystém a zabránili znečištění řeky, ale také poskytli prostor pro pralesní školu Sachawa. V souvislosti s rychlým postupem těžby, a s tím související kontaminací a odlesňováním pralesa, se jedná o otázku budoucnosti nás všech Je nezbytné udržet bohatství druhů na naší planete a zajistit, aby i naše děti mohly nadále čerpat inspiraci, radost a medicínu, to vše nám pralesy poskytují. 


Naše vize je z celého území vytvořili ochranné pásmo a centrum vzdělání, které bude vychovávat budoucí generace k ochraně pralesa.

Místo, kde by se mohli potkávat děti z různých kultur celého světa a vzájemně se obohacovat a inspirovat . Tím bychom pomáhali vychovávat generaci která bude nejen vzdělaná, ale bude rozumět důležitosti zachování divočiny. Vnímáme, že je to důležité nejen pro místní komunity, ale také pro rostlinstvo a živočišstvo a nás všechny, kteří na Zemi žijeme a budeme žít. 

“Nesmíme zapomenout na své srdce, nesmíme zapomenout, kdo jsme, protože příroda je nedílnou součástí nás. Příroda nám dává rovnováhu. Příroda je základem pro všechny lidi a pro každou živou bytost.”

“Vím, že nemohu změnit celou planetu, jak říkávala moje babička. Ale můžeme změnit srdce lidí. Lidé si mohou uvědomit, že každý čin se počítá a že vše je důležité.”

Augustin Grefa

Ochrana a Pralesní Škola: Finanční Cíle

Pro záchranu teto celé oblasti potřebujeme vybrat 160 000 USD, na to však máme omezený čas do konce tohoto roku, tedy do 31.12. 2023.

Chtěli bychom toto území nejen ochránit, ale darovat našim dětem a vybudovat zde legalizovanou pralesní školu Sachawa. Tato škola bude vzdělávat a inspirovat nejen místní, ale všechny děti z celého světa, které budou mít zájem prožít krásy pralesa a naučit se něco o jeho tajemstvích a důležitosti.

 

Pro vybudování základních budov školy potřebujeme získat dalších 93 000 USD.

číslo účtu: 34800348/2010

IBAN: CZ9420100000000034800348

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Pohyby na transparentním účtě.

* Při prohlížení z mobilu lze platbu provést uložením obrázku a pak načtením v IB.

 

Děkujeme! 

Jsme velmi vděční za každou formu podpory. Každý příspěvek, ať už malý či velký, nás posouvá blíže k našemu cíli. 

Vaše podpora je zase naprosto klíčová.  Darované prostředky nám pomohou krok za krokem postavit se výzvám, které před námi stojí, a společně budovat budoucnost, ve které budou pralesy kvést kde další generace budou mít možnost učit se a růst v harmonii s přírodou. Vaše podpora je mostem k trvale udržitelné a světlé budoucnosti, kde respekt k přírodě a vzdělání povede k hlubšímu porozumění a lásce k naší planetě. Děkujeme za vaši úžasnou podporu kterou jste nám ukázali v minulosti a věříme, že se k nám znovu připojíte v této důležité kampani.

Rádi bychom také upozornili všechny na možnost využití darovací smlouvy jako prostředku ke snížení svých daňových povinností. Pro vystavení darovací smlouvy kontaktujte Štěpána na e-mailu stepaholub@gmail.com.


Faktory Rozšíření Nelegální Těžby v Oblasti řeky Huambuno

Mapa těžby Huambuno, zdroj: maaproject.org

Organizovaný zločin, nelegální těžba a nezákonný obchod se zlatem mezi Ekvádorem a Čínou v posledních letech výrazně vzrostly.  Podle analýzy MAAP se těžba v oblasti řeky Huambuno rozšířila během pouhého jednoho roku (leden 2022 – leden 2023) o 110 ha, což je ekvivalent 164 fotbalových hřišť. To představuje nárůst o 86 % oproti začátku roku 2022, přičemž pouze 49 % této těžby je legální.  Bohužel se oblast Teny stává novým epicentrem těžební činnosti. Nelegální těžba v amazonské oblasti Ekvádoru je podněcována řadou faktorů. Mezi nejvýznamnější patří:

   • Mezinárodní nárůst cen zlata. Ten učinil těžbu lukrativním podnikem, který motivuje jednotlivce a skupiny k zapojení do těžebních operací.
   • Kvůli ekonomické situaci vzrůstající chudobě je stále více lidí ochotno zapojit se do ilegální těžby.
   • Rozšířená státní korupce a nedostatečné vymáhání práva byly identifikovány jako významné výzvy při boji proti nelegální těžbě. Nelegální horníci dostávají varování před policejními operacemi, což jim umožňuje uniknout.
   • Existence nelegálních těžebních sítí v sousedních zemích, jako je Kolumbie a Peru, spolu s obtížně hlídanými hranicemi napomáhá šíření nelegální těžby v Ekvádoru.
 

Ekologické a Zdravotní Důsledky Nelegální Těžby v Amazonii

Těžba zlata patří mezi nejvíce destruktivní odvětví na světě, které značně škodí životnímu prostředí prostřednictvím odlesňování, kontaminace půdy a znečišťování řek. Při těžebních procesech se často využívají nebezpečné chemikálie, jako jsou rtuť a kyanid, jež způsobují vážnou kontaminaci vodních zdrojů a půdy. Tyto toxické látky pronikají do půdy, což negativně ovlivňuje zdraví místních komunit. Toxické látky z těžebních odpadů, jako je rtuť, se mohou dostat přes půdu a vodu do potravinového řetězce a následně být asimilovány lidským tělem, což může ovlivnit vývoj mozku u kojenců a malých dětí. Bohatá biodiverzita Amazonie je ohrožena kvůli nelegální těžbě, při níž dochází k ničení přirozeného prostředí a znečišťování vodních zdrojů, což ohrožuje přežití mnohých druhů.


Dopady na životní prostředí v ekvádorské Amazonii. (a) Odlesňování amazonských vesnic v důsledku těžby zlata, problém posledních 40 let. (b) Kontaminace výluhy z těžebních oblastí. (c) Vyluhování toxických kontaminantů v důsledku nedostatečného zpracování odpadu z řemeslné těžby zlata.
Dopady na životní prostředí v ekvádorské Amazonii. (a) Odlesňování amazonských vesnic v důsledku těžby zlata, problém posledních 40 let. (b) Kontaminace výluhy z těžebních oblastí. (c) Vyluhování toxických kontaminantů v důsledku nedostatečného zpracování odpadu z řemeslné těžby zlata.
Environmental Impacts of Mining in the Amazonian rainforest (Ramon, 2022)


Co jsme dosud společně dokázali

Organizace Život Postaru byla založena v roce 2012 s cílem chránit přírodu Amazonie a podporovat indiánské komunity v ekvádorské části Amazonského pralesa. Během své existence jsme dosáhli mnoha významných úspěchů a přinesli řadu pozitivních změn. Zůstáváme však neúnavně oddáni novým výzvám a misím směřujícím k ochraně pralesa a zachování indiánské moudrosti.

Zde jsou hlavní úspěchy, za kterými oprganizace Život Postaru stojí:

 • Rok 2012: Úspěšně jsme ochránili 40,5 hektarů pozemků před těžbou zlata, což přispělo k ochraně bohaté biodiverzity pralesa v této oblasti.
 • Rok 2014: Prováděli jsme osvětu a vzdělávání komunity Rio Blanco ohledně 21 indiánských práv, zahrnujících práva na ochranu pralesa.
 • Rok 2016: Koupili jsme pozemek s lagunou, kde žije množství ohrožených živočichů a léčivých rostlin. Tím jsme přispěli k jejich ochraně před nebezpečnou těžbou ropy.
 • Rok 2017: Zahájili jsme projekt Wayusa s cílem vytvořit udržitelnou budoucnost této tradiční praxe pití Wayusy. Indiánským rodinám tak pomáhame s příjmy z prodeje tohoto léčivého, organicky pěstovaného čaje.
 • Rok 2019: Zavedli jsme program adopce stromů na dálku s cílem ochránit staré stromy před dřevařským průmyslem. Tyto staré stromy jsou klíčové pro udržení rovnováhy pralesa a pro životní prostředí.
 • Rok 2019: Založili jsme spolek Ruku Samay (v prekl. Život Postaru) v Ekvádoru, který v současnosti sdružuje 20 členů, především indiánů. Jejich cílem je představit ostatním komunitám možnost ochrany indiánské kultury a tradičního života v pralese prostřednictvím inovativních projektů.
 • Rok 2020: Uspořádali jsme setkání s moudrými stařešinami, kde jsme diskutovali o tom, jak zachovat indiánskou moudrost a spojení s přírodou pro budoucí generace. Výsledkem bylo založení indiánské školy Sachawa.
 • Rok 2020:  Založili jsme sobotní školu Sachawa, která propaguje indiánskou moudrost a tradici a vzdělává budoucí ochránce přírody. 
 • Rok 2020: Pomohli jsme komunitě Rio Blanco prokázat legalitu jejich pozemků v oblasti Coca, kde došlo k nelegálnímu osídlení a nelegálnímu kácení díky padělaným dokumentům. Díky finanční podpoře od organizace „Život Postaru“ jsme dosáhli oficiální dohody, že v budoucnosti nebudou prodávat svá území těžařům.
 • Rok 2021: Vytvořili jsme botanickou zahradu léčivých rostlin o rozloze 1 hektaru, kde poskytujeme výuku permakultury a zajišťujeme ochranu ohrožených druhů flóry. Rovněž jsme postavili obecní dům o rozměrech 8×16 metrů v blízkosti botanické zahrady s cílem vytvořit zde ubytování pro budoucí dobrovolníky, kteří přijdou podpořit naši nadaci.
 • Rok 2022: Spustili jsme sbírku na podporu denního studia ve škole Sachawa s pomocí Meltingpotu na festivalu Colours of Ostrava.
 • Rok 2023: Úspěšně jsme zachránili 23 hektarů pralesa v oblasti Rio Blanco před těžbou zlata, což mělo potenciál destruktivního vlivu na místní ekosystém a desítky rodin, které v této oblasti žijí.
 • Nepřetržitě: Pracujeme s místními indiánskými obyvateli a pomáháme jim zajistit ochranu svého území.
 • Plánované činnosti: Plánujeme zavést program adopce dětí ve škole, aby indiánské rodiny mohly studovat na denním studiu v škole indiánských tradic Sachawa a přispět tak k ochraně indiánské moudrosti++ U vodopádu se nachází ještě jeden pozemek, který v současné době nepředstavuje pro těžaře bezprostřední zájem z důvodu jeho horší dostupnosti. Přestože je tento pozemek v současné době méně přístupný, teoretická možnost těžby zde existuje. Tato skutečnost podněcuje naši potřebu připravit se na budoucí ochranu tohoto pozemku. A v budoucnosti plánujeme usilovat o jeho odkoupení, abychom předešli možným negativním dopadům, které by mohla těžba způsobit.