Setkání s ministrem hospodářství v Ruku Samay

Rádi bychom s vámi sdíleli novinky z nedávné návštěvy Ministra hospodářství a exportu s jeho kabinetem. Přijeli osobně se seznámit s produkty spolku Shayary Wayusa, což je projekt Života Postaru v Ekvádoru. Tenhle projekt sdružuje malé lokální výrobce, kteří prodávají výrobky v kvalitě „organic“ a pomáhá tak cirkulární ekonomice. Stejně jako v jiných zemích, i v Ekvádoru je proces certifikace těchto výrobků tak nákladný, že je pro ně nereálný ho získat. Takže jejich výrobky mají označení „chakra“, ale co se týče kvality, je to to samé jako označení „organic“. Spolek Shayara Wayusa a Ruku Samay jsou propojené a úzce navzájem spolupracují. Cílem setkání bylo zlepšit životní podmínky rodin výrobců a zavést strategie, které podpoří místní ekonomiku a udržitelný rozvoj. Ministr byl překvapen množstvím prezentovaných výrobků, protože žádný jiný výrobce v provincii Napo jich nemá tolik. A slíbil pomoc se zjednodušením procesu podnikání, certifikací a další potřebnou legalizací. Byl překvapen, jakými všemi překážkami musí malí místní výrobci čelit, a také obtížností exportu produktů do Evropy.

Ministr měl možnost poznat i Agustinova tatínka, Dona Agustina. Natolik ho zaujaly jeho znalosti o bylinách a léčení, že se rozhodl jet za ním osobně. Tak všichni společně, včetně dalších 6 lidí z ministrova kabinetu, se vydali na cestu do pralesa na pozemky spravované Životem Postaru a rozhodli se podstoupit léčení u Dona Agustina. Ministr byl fascinován životem Agustinovi rodiny a celé komunity, jejich prací s bylinami, léčením lidí a jejich posláním ochrany pralesa. Nadchla ho také medicína potní chýše, a rád by se jí v brzké době účastnil pod Agustinovým vedením. Během cesty a pobytu na území Života Postaru měl ministr možnost přímo vidět destrukci, kterou těžařské společnosti v pralese páchají. Agustyna ho také seznámil s pasivitou policie a vojska, navzdory veškeré snaze dokázat ilegalitu těžby a porušování zákonů. Rád by pomohl v záchraně pralesa, ale jeho oblast působení je jiná, takže nám alespoň přislíbil pomoc a propojení se správnými lidmi v oblasti ochrany životního prostředí. Věříme, že navázaná spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále.