Naše Cesta na Festivalu Biohacker Summit v Amsterdamu

Naše cesta podpory indiánské moudrosti a ochrany našeho společného pralesa nás zavedla až do Amsterdamu. Obdrželi jsme pozvání k účasti na festivalu Biohacker Summit, který probíhal ve dnech 14. a 15. října 2023. Zakladatel organizace Života Postaru, Agustin Allpa Grefa, spolu se svou manželkou Michaelou, přednesli inspirující přednášku o důležitosti komunikace v našem životě. Návštěvníci měli možnost nahlédnout, jak naše vztahy ovlivňují naše tělo a mysl.

Díky podpoře našich přátel a nadšenců ochrany pralesa jsme zorganizovali další přednášku, kde se Agustin věnoval oblíbenému tématu vztahů v rodině a mezi přáteli. Přinesl fascinující příběhy o tom, jak správná komunikace hraje klíčovou roli, a posluchačům tak poskytl hlubší náhled do jejich osobních životů.

Obě tyto přednášky obdržely mimořádný úspěch, za což vděčíme moudrosti, kterou nám Agustin a jeho rodina předávají.

Během těchto akcí jsme se setkali s mnoha zajímavými lidmi, kteří by rádi podpořili zachování pralesa a jeho neocenitelné moudrosti. Taková setkání nám nejen přinášejí naději v dosažení našich cílů, ale také ukazují, že podporovatelů pralesa, komunit a indiánských tradic přibývá.