Podpořte nás při záchraně kritických 23 hektarů pralesa

Zveme všechny, kteří cítí hluboké spojení s přírodou, aby se přidali k nám v našem úsilí získat finanční prostředky na zakoupení 23 hektarů ohroženého pralesa. Tomuto území hrozí nebezpečí nelegální těžby zlata, které by mohlo vést k nenapravitelné devastaci celé této oblasti. Na odkoupení tohoto území potřebujeme vybrat 50 000 USD a to do 28.9.2023. Dosud jsme získali 16 000 USD, takže nám stále chybí sehnat 34 000 USD.

Tento pozemek je strategický svým umístěním na zlatonosné říčce Huambuno, která dále protéká pozemky osad Ruku Samay a Rio Blanco a dalšími indiánskými komunitami. Místní domorodci jsou životně závislí právě na této řece, která zajišťuje obživu pro jejich rodiny. Jakákoli znečištění této řeky v případě, že by pozemek koupila nějaká těžařská společnost, by mělo katastrofální následky pro celou oblast, včetně ekologického kolapsu a ztráty biodiverzity. V minulosti na menší části tohoto území probíhala tradiční zemědělská činnost indiánských komunit, a nyní je postupně zarůstá divokou vegetací, což pomáhá uchovat místní ekosystémy v rovnováze. Pozemek je také domovem mnoha volně rostoucích léčivých bylin a poskytuje bezpečné útočiště pro místní zvěř, která by jinak mohla být ohrožena lovci.

Jestliže se nám nepodaří vybrat tuto částku, těžaři zahájí destruktivní těžbě zlata s použitím rtuti. Tento neodpovědný způsob těžby je nejen ohrožením pro životní prostředí, ale také představuje vážné riziko pro zdraví a životy komunit na březích řeky Huambuno, kteří jsou vystaveni rtuťovým výparům a znečištěnému prostředí.

Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, bude směřovat přímo k odkoupení a zachování tohoto vzácného kusu země. Prosíme, pomozte nám ochránit tuto půdu před sevřením dravců zlata.

Můžete nám pomoci tím, že přispějete přímo do sekce Jak pomoci nebo se přidáte k již probíhající kampani na gofundme.com.

Ashka Pakrachu

Děkujeme za vaši podporu.