Záchrana 23 hektarů pralesa- úspěch

 

 

Vážení přátelé a podporovatelé,


s velkým nadšením a vděčností vám dnes přinášíme radostnou novinku! Naše sbírka zaměřená na záchranu 23 hektarů pralesa úspěšně dosáhla svého cíle. Díky vaší nezměrné štědrosti a podpoře máme možnost realizovat projekty, jež výrazně přispějí k ochraně a zachování tohoto neocenitelného přírodního dědictví.

Vaše dary nám umožňují rozvíjet a posilovat klíčové aktivity, jako jsou odkup pozemků, podpora vzdělávacích programů, adopce stromů a podpora mladých talentů. Společnými silami tak efektivně přispíváme k trvalé ochraně pralesa a podporujeme udržitelný rozvoj místních komunit. Z hloubi srdce bychom vám chtěli poděkovat za vaši štědrost a důvěru. Vaše podpora nás nejen inspiruje, ale také dodává naší práci smysl a motivaci k dalším krokům. Jsme nadšeni, že se můžeme podílet na této cenné misi a společně vytvářet pozitivní změnu především pro nás samotné a naši planetu.

Čeká nás mnoho dalších výzev a úkolů, které je třeba zrealizovat, aby byl náš společný cíl naplněn a bez vaší podpory a spolupráce to nebude možné. Budeme s vámi brzy sdílet detaily odkupu a informace o velmi náročném administrativním procesu legalizace pozemku.

S úctou a vděčností,
ŽIVOT Postaru