Ostravská univerzita, Přírodověděcká fakulta

Smlouva o projektu byla podepsána mezi Ostravskou univerzitou a Životem po staru. Společným zájmem obou stran je rozvíjení a posilování spolupráce v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí o ochraně přírody.

Cílem je podpořit aktivní spolupráci v oblasti vzdělávání a poradenství v oblasti ekologie, ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Tato smlouva má za úkol vytvořit rámec pro spolupráci mezi těmito stranami na základě rovnosti a vzájemného prospěchu v oblasti vzdělávací, technické a logistické spolupráce v Ekvádoru.

První dobrovolníci a pracovníci přijedou v prosinci do Ruku Samay v Ekvádoru. Na spolupráci se těšíme.