Břeh řeky k Vodopádům

V roce 2016 jsme se dozvěděli, že rodiny, které vlastní půdu kolem řeky od Ruku Samay (domova Agustinovi rodiny Grefů vedle komunity Rio Blanco), po Anakondí vodopády, chtějí využít nabídky na snadné peníze z projede pozemků těžařům. Řeka Huambuno je totiž zlatonosná. Agustin s nimi tedy začal vést rozhovor o tom, co těžba udělá, a prodej se díky tomu pozdržel.

V roce 2018, po úvodních jednání ohledně odkupu, došlo k velké změně. Majitelé těchto 16ti Ha změnili názor a rozhodli se, že prodají těžařským společnostem místo nám/ Životu postaru. Nechali se nalákat slibem, že jim bude pozemek po vytěžení navrácen. Neviděli už ale dalekosáhlé ničivé důsledky těžby, kde kromě vykácení pralesa, látky a kovy používané pro těžbu otráví vodní toky a tuto půdu. A čekali, kdo ze společností nabídne víc.

Koncem roku 2019 se podařilo znovu otevřít jednávání o prodeji místním indiánům místo těžařům. Současná půda má navíc oproti původnímu území ještě několik hektarů podél řeky, jedná se nyní zhruba o 20 Ha, které bychom chtěli získat. Níže na fotce můžete vidět kýženou lokalitu*. Naším cílem je odkoupit pásmo cca 2km dlouhé a 100 m široké na východním břehu řeky Huambuno, od Ruku Samay až k Anakondím vodopádům. Chceme tam vytvořit chráněné vodní pásmo jako extra krok k ochraně před vstupem těžařů. Jelikož je toto území proti proudu řeky od komunity Rio Blanco a dalších na řece závisejících komunitách níže položených, zajistili bychom tak, že řeka zůstane živá a zdravá, a tím zajistíme život a zdraví i pro všechny, kteří s řekou a díky řece žijí.

Cena pozemků ale každý rok roste a naposledy jsme dostali odhad 10tis USD za hektar. V této době, v březnu 2020, probíhají jednání s rodinami, které pozemky vlastní, o jejich finální ceně. Hned, jak dostaneme jejich souhlas prodat půdu nám namísto těžařům, budeme usilovat o její odkoupení a promptní změnu vlastníka. Tato cena je pro samotný Život postaru příliš vysoká a proto hledáme dárce. Každý dar Životu postaru je daňově odpočitatelnou položkou (v ČR až 15% ze základu daně) a my rádi vystavíme potvrzení o daru. Toto potvrzení platí pro všechny státy Evropské unie, Norsko a Island.

Pokud máte zájem o koupi pozemku nebo finanční dar, prosím kontaktujte Život postaru a podílejte se tak na nákupu a záchraně této oblasti.
Email: zivotpostaru@zivotpostaru.cz a mvahalova@gmail.com.