LIDÉ ŽIVOTA POSTARU

Agustin Jesus Grefa Licuy

zakladatel organizace, indián z kmene Kichwa

Augustin Allpa Grefa se narodil v amazonském deštném pralese. Má čtyři bratry a pět sester. Pochází z indiánského kmene Kichwa z komunity Bílá řeka (Yurak yaku), která čítá okolo 250 příslušníků. Od dětství mu rodiče a prarodiče vštěpovali, že chápání a respektování přírody, vesmíru a energie zde žijící, stejně jako naslouchání svému srdci a vnitřnímu vedení pomáhá objevovat a pomáhat všem, kteří tuto pomoc potřebují.

Nyní, když vidí změny, jež dělá civilizace v jeho vlastním domově, jak můžeme pojmenovat prales, snaží se najít rovnováhu mezi snahami civilizace a záchranou přírody a tímto aktem ukázat lidem, že pokud se spojíme, je možné toho docílit.

Michaela Grefa Licuy Juraštíková

Spoluzakladatelka organizace

Míša je Agustýnovou ženou. Vystudovala  Fyzioterapii , tříletou školu Shiatsu, Čínskou medicínu se zaměřením na bylinky, kde  propojuje své vědomosti se svým mužem. Vždy ji zajímala příroda a to hlavně flóra. Od malička touží po harmonii na světě. Její idea žití je: “Když budu dobrým člověkem můžu dát dobrý základ  rodině. Čím více  rodin bude žít plnohodnotý život, tím víc se může stát reálná má celoživotní touha. Chtěla bych žít s respektem k naší živé matce Zemi. Ve světě, kde si navzájem lidé i další bytosti pomáhají v porozumění a lásce. Život je plný zkoušek, snažím se najít rovnováhu a alespoň trošku přispět pomocnou rukou přírodě skrze podporu pralesa.”

Štěpán Holub

Koordinátor projektu Život postaru

Narodil se v Jihlavě, s Agustinem, Míšou a Tomášem Machem se seznámil na ceremoniích, vycítil, že je potřeba pomoci a tak pomáhá a moc děkuje za to, že může pomoci.

Mariana Vahalova

Produkční a podporovatelka projektu

Cestovatelka, organizátorka, global citizen a nadšenec do jezdectví a akroyogy. Mariana pochází z Českého středohoří, ale v současnosti žije nomádský život mezi domovskými Čechami, New Yorkem, kde pracuje jako produkční filmového natáčeni a dalšími zeměmi, do kterých cestuje za poznáním. V zimě 2017 se zúčastnila 10 denního retreatu s Lianou v Ruku Samay vedeného Agustinem a Mišou a stali se blízkými přáteli. V amazonském pralese měla možnost pocítit opravdovost hrozby kácení pralesa a nutnosti ochrany tohoto vzácného území, Matky Země a všeho živého. Proto hledá způsoby jak šířit moudrost stařešiny pro zlepšení života lidi a ochrany Planety a z hlouby duse věří, ze Život postaru / Ruku Kawsai je jedním z takových projektů, které má tento potenciál.

Riki Watzka

Web & print grafika

Riki pochází ze slovenského Ružomberka. V současné době žije v Praze se svou manželkou a dvěmi dítkami. Ačkoliv vystudoval biologii, více ho baví (a živí) světlo a barvy. Další oblast o kterou se zajímá, je svět lidské mysli a rozvoj jejího potenciálu. Nejraději spolupracuje na projektech, které pomáhají a ctí naši Matku Zemi. “Amazonie musí žít postaru, bez ní tady dlouho nevydržíme!”