„Pralesní škola a školka“ na „Setkání starejších“ (únor 2020)

„Pralesní škola a školka“
na „Setkání starejších“ (únor 2020)

Škola a školka uprostřed pralesa – unikátní myšlenka vytvořená unikátními lidmi. Lidmi kterým nejde o osobní prospěch, ale o ukázání a otevření nové cesty … cesty v souladu s přírodou …
Myšlenka založení „pralesní školy a školky“ je ojedinělá svou snahou o zachování tradic, kultury, původního jazyka a tradičního způsobu vzdělávání v pralese pro budoucí generace. Škola v níž se děti budou učit jak se starat o to co jim svěřila matka příroda do péče, jak zachovat, zvelebovat a rozmnožovat moudrost svých otců a prodávat ji budoucím generacím ve prospěch jejich komunity, kmene, země ale i celého lidstva.
Tato myšlenka vznikla pod záštitou „Života Postaru“ a byla schválena a „posvěcená“ starejšími kteří měřili dlouhou cestu se vzdálených končin Ekvádoru právě s tímto záměrem. Myšlenka, kterou se nadchly desítky dobrovolníků a fundraiserů z mnoha koutů světa s cílem posunout tuto ideu co nejvíce dopředu.
Je pár týdnů od „Setkání starejších,“ ale jako vždy když jedna práce skončí druhá začíná. Vidíme už teď že bude třeba ještě hodně práce udělat a bude třeba hodně sponzorů sehnat aby škola která nebude financována státem mohla fungovat. „Pralesní škola a školka“ bude v těsné blízkosti chráněné oblasti v ekvádorskem pralese na povodí řeky Napo. Její vybudování bude zachráněním velkého území panenského pralesa před vlivem civilizace a chamtivých těžařských společností. A toto je právě dalším cílem „Života Postaru”.
Vybudování školy v pralese … a … vybudování chráněného území v pralese … Velké sousto? Nebo hozená rukavice pro všechny zúčastněné? Říká se že každý může vždy a všude přiložit ruku k dílu pokud má dost chuti a kuráže. Dokonce, dávno už není tajemstvím že je možné oficiálně podpořit činnost neziskových organizací odpočtem 2% z daní aniž by to někoho bolelo. Jaký je to pocit když člověk pomůže druhým? Když něco udělá pro druhé? Když něco daruje? Máme všichni příležitost to vyzkoušet. Nic nám v tom nebrání abychom ten pocit zakusili na vlastní kůži. A dokonce se říká, že někdy člověk nejvíce pomůže sobě pokud pomůže druhým … přesně tak jak se žilo postaru …“
~ externí dopisovatel
Kompletní fotoalbum BTS a příprav na našem facebooku zde.