KOMUNITA RIO BLANCO

 

2020-2023 Komunita Rio Blanco

 

Situace v současné době na Rio Blancu (RB) není příznivá. Těžaři vytěžili komunitu před námi – Galeras – tam máme první pozemek Života po staru, takže kromě našeho pozemku kolem dokola je vše vytěženo. Ale je zde naděje, že se semena na pozemku rozsemení a džungle se opět rozroste.

 

Přiložené video ukazuje z výšky, jak vypadá prales před těžbou a jak vypadá vytěžené území, které se nebezpečně blíží k pozemkům naší komunity. Těžaři přešli od komunity Galeras k řece komunity Rio blanco. Jedna strana patří RB, tam těžit oficiálně nemůžou. Ale na druhé straně jsou ještě soukromníci, co vlastní svůj soukromý pozemek a nepatří do komunity RB a tam už se těží. Nyní těží naproti i na pozemku RB 1,5 hektaru půdy s tím, že aktuální prezident RB připravoval dokument k povolení těžby 1 hektaru oficiální cestou. Existuje zde ale nebezpečí, že se povolení lavinovitě spustí a pozemky se začnou odprodávat k těžbě. Agu rychle zareagoval a předal jim oficiální dokument s tím, že existuje legální dokument, který podepsal tehdejší prezident (každých 5 let se volí nový) o tom, že komunita nebude prodávat pozemky pro těžbu s rozhodnutím, že když poruší komunita RB dohodu obrátí se k soudu přes právníky.

 

 

V komunitě RB udělali 5-ti hodinovou poradu a nakonec se domluvili, že pozemek těžařům neprodají, protože by měli velký problém. Chtěli pozemek prodat, mohlo proběhnout uplacení prezidenta komunity, ale bojí se soudního procesu. Důvod pro RB chce prodat pozemek těžařům je, že potřebují peníze. Nyní potřebují 2000 USD na to, aby pozemek 1000 hektarů, který byl podvodem prodán a nastěhovalo se tam tisíce lidí a ke dnešnímu datu je tam vykáceno přes 100 hektarů půdy, mohli dostat zpět. Soudní spor vyhráli (ze sbírky v ČR jim byla poskytnuta finanční pomoc) – zachránil je jediný dokument, který nedokázala druhá strana zfalšovat – rozhodnutí o státní rezervaci, díky čemuž dostávali státní dotace. Podmínkou bylo, že nesmí ubývat stromy, ale stát reagoval na kácení pouze tím, že jim zkracoval dotaci. Lidi se ale ještě nevystěhovali a bohužel kácí dál prales. Komunita RB se chtěla domluvit mírovou cestou, že přistěhovalci zůstanou součástí komunity RB a nebudou dále kácet. Bohužel nepřistoupili na nabídku, kterou neustále stupňovali a RB se rozhodlo, že chce po státu, aby jim pomohli přistěhovalce vytlačit.

Z důvodu změny prezidenta státu se změnili i mnohé podmínky a státní úředníci jim řekli, že když jim zaplatí 2000 USD na transport a jídlo vojsku, tak ti přijedou a něco udělají. Nevíme, jestli to něco bude přímo vystěhování, nebo jeden z kroků vedoucích k vystěhování, ale to je ten důvod, proč nyní RB chce prodat 1,5 hektaru u řeky – aby měli peníze na záchranu / vystěhování toho původního pozemku od přistěhovalců.

Děkujeme všem, kteří chtějí přispět na záchranu našich domovů, záchranu pralesa v Amazonii. 

Během roku 2016 a 2017 jsme působili na území komunity Rio Blanco, kultury kmene Kičua, která čítá 210 obyvatel. Rozhodli jsme se jim znovu pomoci.

Rio Blanco se nachází v provincii řeky Napo – Ahuano. V posledních letech je zde katastrofický dopad těžařských společností na tradiční život domorodců. Před dvěma lety se těžařské společnosti pokoušely skoupit 60 hektarů půdy od Rio Blanco komunity, aby zde mohly těžit zlato. 45% lidí z komunity chtělo pozemky prodat.

Proč vlastně chtějí domorodí obyvatelé jejich půdu prodat?
Komunita Rio Blanco má kromě Rio Blanco i další území o rozloze 1000 Ha v jiné provincii Orellana, jež je již chráněna pro další generace, avšak Komunita Rio Blanco nýní zažívá boj o své původní území ze strany jiných místních komunit, které tvrdí, že pozemky Rio Blanca nejsou komunity Rio Blanco a proto se je rozhodli dát k soudu. Tito vetřelci tvrdí, že jsou vlastníky asi 55 Ha půdy Rio Blanca právě v oblasti provincie Napo. K tomu, aby se komunita Rio Blanco mohla bránit, je třeba najmou právní pomoc. Náklady na právního zástupce budou činit 8000 USD, které ovšem žádný domorodec nemá. Proto se komunita rozhodla prodat 60 Ha své půdy a peníze využít k ochraně svého území.

Nemohli jsme se dívat na kácení lesů a totální devastaci přírody, otrávení půdy a čistých vodních zdrojů nejen pro místní faunu a floru, ale i místní lidi, což by byl výsledek prodeje těžařským společnostem. Proto se Život postaru (ŽP) rozhodl pomoci a vybrat nutný obnos peněz v České republice.
Uzavřeli jsme s komunitou smlouvu o následující pomoci. Pokud se ŽP podaří komunitě poskytnou finanční pomoc v hodnotě 25 100 USD, komunita podepíše dokument, že nikdy v budoucnu neprodají svou půdu pro účely těžby kovů, dřeva a ani jiným společnostem, jejichž aktivita by měla za následek kontaminaci a zničení přírody v této lokalitě. Komunita tento návrh přijala, avšak do dnešního dne je stále v soudním sporu s vetřelci ohledně půdy.

Naše mise vybrat 25100 USD stále pokračujedo dnešního dne jsme již přispěli s 11 000 amerických dolarů.
Jsme velmi rádi, že můžeme komunitě Rio Blanco pomoci. V této chvíli komunita nedovoluje žádné z těžařských společností, aby vstoupily na jejich území. I přesto však těžařské společnosti dále hledají cesty, jak místní přemluvit.

2018 – Soudy potvrdily, že legitimním vlastníkem půdy je Rio Blanco. Vetřelci však nechtějí půdu opustit a proto musí komunita znovu k soudu aby zajistili soudní příkaz k jejich vystěhování.

2019 Na začátku roku se Agustin osobne setkal s rodinami, které chtějí část svých pozemků prodat. Ty souhlasily, že pokud jim zaplatíme stejnou sumu, jakou nabízejí těžaři, prodají Životu postaru. Problém je, že cena je vyšponovaná na 10000 USD. Otevíráme tedy novou sbírku na vybrání peněz na odkup těchto pozemků, které budou v budoucnu patřit projektu Pralesní školy a školky.

I proto je naše sbírka stále otevřená, abychom dosáhli cíle 25 100 USD (Zatím jsme vybrali 11 000 USD).

A teď přichází další zádrhel.

Těžařské společnosti usilují o koupi soukromých pozemků, které leží před Rio Blancem. To představuje velké ohrožení nejen pro nás, ale i pro ostatní komunity v blízkosti řeky Huambuno. Je to totiž jediná řeka, co spojuje víc než 7 komunit. Takže jako ŽP už nemůžeme více pomoci, protože nejsme velkou společností s velkou ekonomikou a rozpočtem a zároveň jsme vázáni úmluvou s komunitou abychom vybrali 25 100 USD.

Proto nyní hledáme lidi, kterým není ochrana amazonského pralesa jedno. Území, které je teď na prodej je na GPS 1 ° 00’11.8 “S 77 ° 34’38.1” W -1.003293, -77.577250. a jedná se o plochu 16 Ha. Každý hektar stojí 8000 USD. Je to cena, kterou nabízejí těžařské společnosti. Tato cena je pro samotný Život postaru příliš vysokou.

Pokud máte zájem o koupi pozemku, prosím kontaktujte Život postaru a podílejte se tak na nákupu a záchraně této oblasti. Díky Vesmíru za to, že všichni existujeme jako lidé.
Email: zivotpostaru@zivotpostaru.cz

2018
Došlo k velké změně. Majitelé těchto 16ti Ha změnili názor a rozhodli se, že prodají těžařským společnostem místo Životu postaru. Nechali se nalákat slibem, že jim bude pozemek po vytěžení navrácen. Nevidí už ale dalekosáhlé ničivé důsledky těžby, kde kromě vykácení pralesa, látky a kovy používané pro těžbu otráví vodní toky a tuto půdu. Teď tedy čekají, kdo ze společností nabídne víc.

AKTUALITY

Komunita Rio Blanco

Jak to na místě vypadá?