POZEMEK S LAGUNOU

Po úspěšném odkoupení pozemku na řece Huambuno, kterým naše činnost našeho sdružení začala, jsme se rozhodli přistoupit k ochraně dalšího území, které není tak rozsáhlé, ale přírodně velice zajímavé. Leží v sousední provincii Orellana a jedná se o velice cenné přírodní území, tvořené z velké části vodní lagunou, která je domovem mnoha živočišných druhů.

Velká část území (8 ha) je tvořena vodní plochou laguny. Zbytek území bývá velkou část roku, díky vydatným dešťům, rovněž skoro celý zaplaven. Celá tato oblast je tedy velice přitažlivá pro vzácné druhy vodních ptáků, rozsáhlé populace želv a velká hejna piraní.

Rodina současného majitele se potýká s finančními problémy. Než aby prodal pozemek některé z těžařských společností, nabídl pozemek Životu postaru, která zajistí území potřebnou ochranu.

Cena pozemku byla stanovena na 12 000 USD.

 

Peníze na dokončení odkupu pozemku vybrány!
V březnu se uskutečnila sbírka na dovybrání posledních peněz na dokončení nákupu a přepisu pozemku s lagunou.
Přes fundraisingový portál gofundme.com se za měsíc vybralo 6 405 USD, což je dokonce více než cílová částka 6.2 tisíce USD.
Vybrané peníze byly použity na poplatky katastrálnímu úřadu, kam Agustin musel dvakrát, protože mu prvně jaksi nesdělili, že laguna zasahuje do dvou různých území. Dále pro zaplacení vyměřovačů a nákladů s tím spojených, na poplatky místním úřadům, zaplacení notáře a právníků. Agustin a lidé, kteří mu s papírováním pomáhají, ztrávili touto činností nespočet dní, ale proces je téměř dokončen! Dnes, 23. dubna probiha poslední vyměření na ověření. Do měsíce tedy bude pozemek s lagunou oficiálně patřit pod správu Zivota postaru a tím se zachová další část původní džungle pro další generace.
Tímto bychom chtěli z celého srdce poděkovat všem dárcům za tyto štědré dary, hodně to pro nás znamená. Vidět, co se dá dokázat společně, že každý dar, jedno jak velký, přispěje k uskutečnění našeho společného síle, je pro nás velkou nadějí a podporou našeho snažení. Právě díky Vám, lidém s dobrým srdcem, dokážeme zachránit další významný biotop v primárním amazonském pralese.

Budeme moc rádi, když nás v Ekvádoru navštívíte a společne se na oba pozemky Života postaru vydáme.“

AKTUALITY

Pozemek s Lagunou

Jak to na místě vypadá?