Břeh řeky k Vodopádům

V roce 2018, po úvodních jednání ohledně odkupu, došlo k velké změně. Majitelé těchto 16ti Ha změnili názor a rozhodli se, že prodají těžařským společnostem místo nám/ Životu postaru. Nechali se nalákat slibem, že jim bude pozemek po vytěžení navrácen. Neviděli už ale dalekosáhlé ničivé důsledky těžby, kde kromě vykácení pralesa, látky a kovy používané pro těžbu otráví vodní toky a tuto půdu. A čekali, kdo ze společností nabídne víc.

Koncem roku 2019 se podařilo znovu otevřít jednávání o prodeji místním indiánům místo těžařům. Současná půda má navíc oproti původnímu území ještě několik hektarů podél řeky, jedná se nyní zhruba o 20 Ha, které bychom chtěli získat. Níže na fotce můžete vidět kýženou lokalitu*. Naším cílem je odkoupit pásmo cca 2km dlouhé a 100 m široké na východním břehu řeky Huambuno, od Ruku Samay až k Anakondím vodopádům. Chceme tam vytvořit chráněné vodní pásmo jako extra krok k ochraně před vstupem těžařů. Jelikož je toto území proti proudu řeky od komunity Rio Blanco a dalších na řece závisejících komunitách níže položených, zajistili bychom tak, že řeka zůstane živá a zdravá, a tím zajistíme život a zdraví i pro všechny, kteří s řekou a díky řece žijí.

Cena pozemků ale každý rok roste a naposledy jsme dostali odhad 10tis USD za hektar. V této době, v březnu 2020, probíhají jednání s rodinami, které pozemky vlastní, o jejich finální ceně. Hned, jak dostaneme jejich souhlas prodat půdu nám namísto těžařům, budeme usilovat o její odkoupení a promptní změnu vlastníka. Tato cena je pro samotný Život postaru příliš vysoká a proto hledáme dárce. Každý dar Životu postaru je daňově odpočitatelnou položkou (v ČR až 15% ze základu daně) a my rádi vystavíme potvrzení o daru. Toto potvrzení platí pro všechny státy Evropské unie, Norsko a Island.

Pokud máte zájem o koupi pozemku nebo finanční dar, prosím kontaktujte Život postaru a podílejte se tak na nákupu a záchraně této oblasti.
Email: zivotpostaru@zivotpostaru.cz a mvahalova@gmail.com.

 

 

Koupě pozemku k vodopádům  v pralese Petrem Markem.

Petr Marek koupil 40,45 h. půdy u vodopádů, kterou dává do dlouhodobého správcovství Životu po staru s cílem přeměny pozemku na státní přírodní rezervaci. Díky tomu můžeme ochránit tento pozemek pralesa. Čeká nás dlouhá  papírová práce přeměny pozemku na státní přírodní rezervaci.

Děkujeme Petrovi i všem, kteří touto cestou chtějí přispět na záchranu našich domovů, záchranu pralesa v Amazonii.

AKTUALITY

Aktuality