CÍLE PROJEKTU

Vytvořit chráněnou oblast

Území indiánů Kičua, které se snažíme ochránit, leží v povodí řeky Napo, v divočině ekvádorského pralesa. Díky příspěvkům mnoha dárců se nám podařilo v této oblasti odkoupit část pralesa o výměře 41,2 ha. Toto území je strategické svým umístěním na říčce, která protéká několika domorodými osadami a místní jsou na ní životně závislí. Její znečištění, v případě vstupu některé z těžařských společností, by mělo tragické následky pro celou oblast. Jde z 45% o zatím člověkem nedotčený, původní prales. Zbytek je oblast sekundárního pralesa s přibližně 150 let starými stromy. Toto území chceme nadále ochraňovat a v části sekundárního pralesa umožnit jeho přirozenou obnovu. V tuto chvíli je v procesu odkupu další přírodně cenné území s vodní lagunou v provincii Orellana.

Pokud se nám podaří získat dostatek prostředků, rádi bychom v odkupu ohrožených pozemků v těchto lokalitách pokračovali. Jsou to drobné kapky v zeleném moři Amazonie, ale i ty mají velikou hodnotu pro další generace.

Chránit a sázet rostliny

V této chráněné oblasti chceme pěstovat původní medicínské rostliny určené k léčení široké škály nemocí – jak fyzických, tak i energetických. Dále chceme chránit druhy, kterým hrozí vyhynutí. Ochraňovat velké stromy, učit se od nich moudrosti a práci s energií.

Ochrana místní vegetace a vysazování bude uskutečněno ve spolupráci s indiánskými komunitami. Tím se indiánské tradice zachovají a nebudou zapomenuty. Jedno z velkých indiánských učení se týká posvátných, magických rostlin. Například 5 různých lidí zasadí stejnou rostlinu. Ale pouze osoba, která je zasvěcená do léčení s pomocí konkrétní rostliny, vypěstuje medicínu s danou léčivou silou. A tyhle vědomosti místní domorodci dědili z generace na generaci.

Je třeba aby neupadly v zapomnění jejich zkušenosti o které přestávají projevovat zájem mladé generace měnící se s konzumním způsobem života. Čím více budou hrdí na své tradice tím více přežijí.

Pomoci místním domorodým indiánům

Díky naší aktivitě získávají místní možnost zlepšit svou ekonomickou situaci, aniž by ničili své životní prostředí. Poskytujeme jim příležitost, získat plat za manuální práce (sázení a pěstování léčivých rostlin, čištění cest, opravy apod.), hlídání pozemku či péči o návštěvníky. Tím, že zdejší lidé budou mít možnost placené práce, chceme předcházet kácení stromů na prodej, který bohužel bývá stále častějším způsobem, jak lidé v okolí finance získávají.

Nedávno jsme zahájili projekt výkupu a exportu wayusy. Z listů tohoto stromu se v oblasti Napo odedávna připravuje povzbuzující nápoj, který je zde nedílnou součástí tradičního způsobu života. Jeho popíjením můžete pralesu pomoct i vy !

Vybudovat léčebné a vzdělávací centrum v pralese

Na práci s léčivými rostlinami stojí kultura celé Amazonie, protože bez jejich dokonalé znalosti nebylo možné v džungli přežít. Stále snadnější přístup k léčivům a pohodlí západní civilizace však tyto znalosti činí stále méně užívanými a prastarým dovednostem hrozí zapomnění. Nebudou-li tyto znalosti mít své využití, nebudou ani předávány dalším generacím. Rádi bychom místním pomohli k tomu, aby tyto vědomosti mohli předávat dál svým dětem.

Unikátní postupy, které místní léčitelé používají k uzdravení těla i ducha mají velký přínos i pro nás. Rádi bychom v budoucnu otevřeli malé léčebně-regenerační centrum v blízkosti našeho chráněného území a poskytli tak možnost lidem z celého světa přijet za účelem regenerace , načerpání sil a odpočinku, od té „naší“ civilizace.

Těm, kdo nemají na dlouhodobý pobyt dostatek financí, bychom rádi poskytli možnost si pobyt částečně uhradit formou pomoci na místě. Abychom takový program mohli vytvořit, potřebujeme vybudovat vlastní zázemí pro pobyt hostů i vzdělávání další  mladé generace.