Jak pokračujeme

Začátkem roku jsme díky šťedrým darům přátel Života postaru dovybrali zbylou částku peněz na odkup pozemku, doplatili cenu a započali proces přepsání.
Tímto Vám všem znovu děkujeme!
Poučeni z nákupu prvního pozemku Života postaru se Agustin rozhodl oběhat úřady sám. Pro představu – vyměření pozemku a zapsáni do katastru stálo 3tis dolarů. Agustin připravil všechny dokumenty během jednoho týdne a podal na úřady. Za další týden ale odpověděli, že chybí certifikát, který říká, že nemáme žádné problémy se sousedy, o čemž se předtím nezmínili i přes naše opakované dotazy. Poté si ještě vyžádali, že je třeba notářsky ověřený podpis manželky jakožto spoluzakladatelky ŽP.
Dobrodružství pokračovalo, a nakonec Agustinovi řekli, že tato laguna rozděluje celý tento pozemek na dvě různé katastrální oblasti a celý proces se zápisem se opakoval. Každý zápis do katastru stál 700 dolarů.
Pak se pro změnu Agu dozvěděl, že pozemek špatně zaměřili a 10x30m pozemku je nesprávně zapsán ve prospěch souseda. Toto se řešilo až potom, co Agu odjel do Čech, avšak úkony potřebné pro dokončeni zapsání pozemku ve druhém katastralním území čekají, až se Agu vrátí do Ekvádoru. Úřady říkají, že plná moc, kterou Agu nechal švagrovi z důvodu zastupitelnosti po dobu, co je v i s Míšou v Čechách, není dostatečná.
Momentálně tedy máme přepsání jedné části pozemku hotové a čekáme na dokončení druhé. Doufáme, že jsou toto už poslední překvapení nutné pro dokončení nákupu, a budeme vás dále informovat.