Spolupráce s Univerzitou Ostrava

Ostravská univerzita, Přírodověděcká fakulta

Byla podepsána smlouva o projektu mezi Ostravskou univerzitou a Životem po staru, jejichž společným zájmem je rozvíjet a posilovat spolupráci v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí o ochraně přírody.

Záměrem je podpora aktivní spolupráce v oblasti vzdělávání a poradenství v oblasti ekologie, ochrany přírody a udržitelného rozvoje

vytvořit rámec pro spolupráci mezi stranami na základě rovnosti a vzájemného prospěchu v oblasti vzdělávací, technické a logistické spolupráce v Ekvádoru.

V prosinci přijedou do Ekvádoru do Ruku Samay první dobrovolníci a pracovníci. Těšíme se na spolupráci.