Setkání Stařešinů 2020

Škola a školka uprostřed pralesa je unikátní myšlenkou vytvořená unikátními lidmi. Lidmi, kterým jde o ukázání a otevření nové cesty… cesty v souladu s přírodou …
Myšlenka založení „pralesní školy a školky“ je významná  svou snahou o zachování tradic, kultury, původního jazyka a tradičního způsobu vzdělávání v pralese pro budoucí generace, v kombinaci s výukou základních znalostí života ve světě.
Setkání Stařešinů v únoru tohoto roku 2020 bylo setkáním Stařešinů a leaderů z různých domorodých kmenů převážně Ekvádoru právě kvůli nalezení společných pilířů nového způsobu školství.
Pojďte se s námi podívat, jak tyto nabité 4 dny v Ruku Samay probíhali.