“Spor s vetřelci stále pokračuje”

Komunita Rio Blanco …

Spor o 1000 Ha půdy, která patří komunitě a kterou si nárokují vetřelci se zfalšovanými dokumenty stále nekončí. Původní zaujatý soudce nechtěl uznat pravdivost dokumentů potvrzující vlastnictví pudy komunitou.
Bohužel, za dobu jejich neoprávněného pobytu na pozemku bylo nevratně vykáceno zhruba 90 ha pralesa a proměněno v pastviny pro krávy. To má nejen tento zjevný dopad na úbytek původního pralesa, ale zároveň toho vláda, která by měla indiánům pomáhat,
snížila původně vyměřené dotace na podporu péče a zachování primárního pralesa, protože se původní plocha díky zásahu vetřelců zmenšila.
Díky návštěvě prezidenta země ve výrobně Wayusy v Teně, projektu, který vymyslel a zrealizoval Život postaru, pozval prezident celou komunitu Rio Blanco, aby přišla k němu do kanceláře. Prezident přislíbil pomoct v této věci. Tak se tedy komunita, včetně Agustina a jejich právníka, vydala do Quita (což je asi 200 km vzdáleno). Vypravit tam takovou spoustu lidí také není zadarmo. Například autobus je stál 500 dolarů, a to nemluvíme o výdajích na jídlo, ubytování a právníka. V smluvený den jim ale bylo řečeno, že prezident má teď jinou schůzku a odcestoval do jiné provincie. To vyvolalo velkou vlnu emocí. Komunita se tedy vydala na ministerstvo životního prostředí. Nebyli ale přijati, údajně proto, že přijelo tolik lidí. Až po tom, co komunita zmínila, že budou o situaci informovat velké ekvadorské noviny, ministerstvo přijalo alespoň část komunity. Poté se věci konečně pohly a ministerstvo oficiálně potvrdilo, že dokument potvrzující Riu Blanku vlastnictví jejich půdy je pravý a vetřelci nemají žádné právo tam být. Vetřelci se ale stále brání odejít, a situaci komplikují i falešnými udáními a pod. Je proto pořád třeba peníze na další soudní spory a kroky k vyřešení situace. Nyni se tedy čeká na zásah policie vůči vetřelcům a jejich skutečné vystěhování z rezervace komunity. I proto znovu děkujeme za všechny dosavadní dary a vaše dary budoucí budou i nadále pomáhat komunitě a dalším reálných problémů, kterým naše pacha mama, Amazonie a její obyvatelé čelí.

ZDE můžete shlédnout video s poděkování Jhonyho Grefy, současného prezidenta komunity Rio Blanco, Životu postaru za jejich dar 11tis dolarů, části z celkových 25 tisíc dolarů přislíbených komunitě výměnou za ochranu lesa a odmítnutí rozprodávání pralesa.