Peníze na dokončení odkupu pozemku vybrány!

Peníze na dokončení odkupu pozemku vybrány!
V březnu se uskutečnila sbírka na dovybrání posledních peněz na dokončení nákupu a přepisu pozemku s lagunou.
Přes fundraisingový portál gofundme.com se za měsíc vybralo 6 405 USD, což je dokonce více než cílová částka 6.2 tisíce USD.
Vybrané peníze byly použity na poplatky katastrálnímu úřadu, kam Agustin musel dvakrát, protože mu prvně jaksi nesdělili, že laguna zasahuje do dvou různých území. Dále pro zaplacení vyměřovačů a nákladů s tím spojených, na poplatky místním úřadům, zaplacení notáře a právníků. Agustin a lidé, kteří mu s papírováním pomáhají, ztrávili touto činností nespočet dní, ale proces je téměř dokončen! Dnes, 23. dubna probiha poslední vyměření na ověření. Do měsíce tedy bude pozemek s lagunou oficiálně patřit pod správu Zivota postaru a tím se zachová další část původní džungle pro další generace.
Tímto bychom chtěli z celého srdce poděkovat všem dárcům za tyto štědré dary, hodně to pro nás znamená. Vidět, co se dá dokázat společně, že každý dar, jedno jak velký, přispěje k uskutečnění našeho společného síle, je pro nás velkou nadějí a podporou našeho snažení. Právě díky Vám, lidém s dobrým srdcem, dokážeme zachránit další významný biotop v primárním amazonském pralese.

Budeme moc rádi, když nás v Ekvádoru navštívíte a společne se na oba pozemky Života postaru vydáme.“