Fiesta de la Selva – setkání s představiteli domorodých komunit v Amazonii

Podpořte setkání v ekvádorském pralese, které poskytne místním indiánům důležité informace a pomůže jim sjednotit se v postoji ke stoupajícímu tlaku těžebních společností.
Prosíme PŘIPOJTE SE K NÁM a pomozte shromáždit prostředky potřebné k této akci!

Je pro domorodé obyvatele Amazonie možní si udržet tradiční způsob života a nadále odolávat stoupajícímu civilizačnímu tlaku?
My věříme, že ANO, ale uvědomujeme si, že to není snadné. To, co v současné chvíli Amazonii nejvíc chybí jsou zkušenosti a informace. Zákony Ekvádoru sice zaručují domorodým obyvatelům mnohá práva, ale místní se sami všechny své právní možnosti neznají. Vzhledem k celkové neinformovanosti, ceně a špatné dostupnosti právních služeb v pralese se pak nedokážou svých práv v akutní situaci efektivně domoci. Dalším faktorem jsou chybějící osobní zkušenosti ohledně dlouhodobých ekologických i ekonomických dopadů těžby, extenzivního zemědělství a elektrifikace. Indiáni si jednoduše neumějí představit, kam je tyto kroky dovedou v horizontu mnoha let.

Jak na to?
V nadcházejících měsících bychom rádi uspořádali v oblasti Napo v ekvádorské Amazonii několik velkých setkání s představiteli sousedních indiánských komunit. Budeme se snažit jim poskytnout důležité informace o jejich právech ohledně vlastnictví půdy, o rizicích konzumní společnosti a o možnostech trvale udržitelného a ekologického rozvoje tradičních komunit.. Setkání se účastní také právní poradce, který bude odpovídat na otázky ohledně legislativy v Ekvádoru.

Kmenové rokování v pralese…
V pralese je všechno trochu jinak. Rodiny jsou větší a vazby pevnější. Starší a zkušenější členové kmene mají velikou autoritu. Když se rozhoduje o důležitých věcech, sejde se velký počet lidí. Často dosti bouřlivé debaty probíhají obvykle po několik dní. Mezi závažnými diskuzemi se lidé baví, jedí, zpívají a tančí. Je to jiné, než obvyklá komunikace u nás. Chcete-li v pralese skutečně něco vyjednat, musíte uspořádat POŘÁDNOU HOSTINU PRO VŠECHNY!
Pojďte se k nám přidat a pomozte nám uspořádat opravdovou pralesní fiestu, která napomůže lepší ochraně pralesa a podpoří kmenovou pospolitost. O jejím průběhu Vás samozřejmě budeme dopodrobna informovat!

Své příspěvky můžete zasílat na transparentní účet občanského sdružení Život postaru: 34800348/5500

Pokud si přejete vyhotovit darovací smlouvu, obraťte se na nás, rádi ji pro Vás připravíme.
Pište na zivotpostaru@zivotpostaru.cz nebo volejte na tel. +420 731 534 679.