Iniciativa Život postaru slaví první velký úspěch!

Milí přátelé, s velikou radostí Vám oznamujeme, že naše společná snaha o záchranu 40,2 ha území pralesa v oblasti Napo v Ekvádoru se daří!

Velkou část prostředků z celkové částky 30 000 dolarů se podařilo vybrat díky příspěvkům mnoha lidí, které projekt Života postaru oslovil. Zbývající částka nám byla bezúročně zapůjčena. Tak  se podařilo požadovaný obnos na odkup půdy ve stanovený čas složit původnímu majiteli. Toto cenné území tak bude i do budoucna uchráněna před těžaři, dřevorubci a všemi, kdo sledují své vlastní zájmy na úkor pralesa!

Děkujeme vesmíru, naší Pachamamě – Matce Zemi a srdcím všech lidí, kteří svými dary pomohli a také těm, kteří podstatnou část prostředků zapůjčili, aby bylo možné zrealizovat odkup pozemku v potřebném čase.

Díky Vašim příspěvkům, drobným i velkým, se daří úžasná věc! Prosím sdílejte společnou vizi ochrany amazonského pralesa dál!

Dovolte nám vyjádřit několik poděkování za velkorysou finanční pomoc adresně: Filipu Stupkovi, Simoně Simkové, Janu Dungelovi a AC 24, Katarině Morvay Andree Beranové, Michalovi a Monice Kubasovým, Petře Kolářové, Oldřišce Veselé, Ivě Hladíkové, Pavle Moravcové, Aloisi Nekolovi, Štěpánu Resslovi a Františce Budečkové. Za bezúročné zapůjčení podstatné části prostředků pak děkujeme Jarce Plevkové a Augustinovy a Míše Grefovým.

Prosíme podporujte nadále projekt ochrany amazonského pralesa a rozvoje místní domorodé komunity, stále je před námi mnoho práce!

Život postaru o.s,

Augustin Grefa