Setkání stařešinů v Ruku Samay

Díky letům pozorování života v pralese jsme si uvědomili, že základní podmínkou udržení pralesa je, aby v něm žili “runa” lidé, místní obyvatelé, kteří zde vyrostli s souladu s přírodou. V současné době děti odcházejí do města, kvůli povinné školní docházce, cítí touhu žít v komfortu a nechtějí se vracet zpět do pralesa. Tím se vytrácí nejen původní moudrost, znalost léčitelství a rostlin, ale hlavně přirození ochránci Amazonie. 
Je třeba reagovat na měnící se svět a proto chceme v únoru 2020 sezvat 25 yachaků (léčitelů stařešinů) a otevřít prostor pro sdílení moudrosti, pohledů na současnou výchovu budoucích generací a ochranu pralesa. Chceme společně najít řeč a formu, jak vytvořit legitimní pralesní školu s původním způsobem výuky a předáváním moudrosti stařešinů přímo v jejich domovině, v pralese, bez nutnosti odjíždět do města.
Na toto velké setkání je potřeba zajistit mnoho věcí, od vybavení ubytování, přes transport do místa konání, až po zajištění jídla pro stařešiny i dobrovolníky, kteří pomohou vše vyrobit a připravit. Bez pomoci přátel pralesa se to neobejde. Prosíme tedy o finanční pomoc – darovat můžete zde. I sdílení fundraiseru je velkou pomocí!
 
Toto setkání stařešinů je prvním krokem k realizaci Pralesní školy a školky, nového projektu Života postaru. Je to základní stavební kámen, kde se spojí myšlenky a vize nás a místních obyvatel, aby vznikl projekt, který je udržitelný a realizovatelný.
Podpořit nás můžete na Gofundme
– https://www.gofundme.com/f/elders-gathering-2020