„Pralesní škola a školka“ na „Setkání stařešinů“ (únor 2020)

„Pralesní škola a školka“
na „Setkání stařešinů“ (únor 2020)

Škola a školka uprostřed pralesa je unikátní myšlenkou vytvořená unikátními lidmi. Lidmi, kterým nejde o osobní prospěch, ale o ukázání a otevření nové cesty… cesty v souladu s přírodou …
Myšlenka založení „pralesní školy a školky“ je významná  svou snahou o zachování tradic, kultury, původního jazyka a tradičního způsobu vzdělávání v pralese pro budoucí generace. Škola, v níž se děti budou učit jak se starat o to co jim svěřila matka příroda do péče, jak zachovat, zvelebovat a rozmnožovat moudrost svých otců a předávat ji budoucím generacím ve prospěch jejich komunity, kmene, země, celého lidstva.
Tato myšlenka vznikla pod záštitou „Života Postaru“ a byla schválená a „posvěcená“ stařešiny, kteří měřili dlouhou cestu se vzdálených končin Ekvádoru právě s tímto záměrem. Myšlenka, kterou se nadchly desítky dobrovolníků a fundraiserů z mnoha koutů světa s cílem posunout tuto ideu co nejvíce dopředu.
Uběhlo pár týdnů od „Setkání stařešinů,“ ale jako vždy, když jedna práce skončí, druhá začíná. Vidíme už teď, že bude třeba ještě udělat hodně práce a sehnat hodně sponzorů, aby škola, která nebude financována státem, mohla fungovat. „Pralesní škola a školka“ bude v těsné blízkosti chráněné oblasti v ekvádorském pralese v povodí řeky Napo. Její vybudování pomůže k zachování velkého území panenského pralesa před vlivem civilizace a chamtivých těžařských společností. A toto je právě dalším cílem „Života Postaru”.
Vybudování školy v pralese … a … vybudování chráněného území v pralese … Velké sousto, nebo hozená rukavice pro všechny zúčastněné? Říká se, že každý může vždy a všude přiložit ruku k dílu, pokud má dost chuti a kuráže. Dávno už není tajemstvím, že je možné oficiálně podpořit činnost neziskových organizací odpočtem 2% z daní, aniž by to někoho bolelo. Jaký je to pocit, když člověk pomůže druhým? Když něco udělá pro druhé? Když něco daruje? Máme všichni příležitost to vyzkoušet. Nic nám nebrání v tom, abychom ten pocit zakusili na vlastní kůži. Říká se, že člověk nejvíce pomůže sobě, když pomůže druhým… přesně tak, jak se žilo postaru …“~ externí dopisovatel
Kompletní fotoalbum BTS a příprav na našem facebooku zde.