KDO JIŽ POMÁHÁ (POMOHL)

Děkujeme všem přátelům, souznícím lidem s našimi projekty a naší prací, dobrovolníkům, známým i neznámým. Poděkování patří i těm, kteří nechtěli/nechtějí být zde zviditelňováni a jsou našimi tichými spolupracovníky. Bez vás všech bychom nebyli tak daleko, jak jsme nyní. Srdečné poděkování všem, kteří nám na naší společné cestě pomáhali, pomáhají a budou pomáhat.

 

Jaroslav Dušek (filmový a divadelní herec)

Podívejte se na rozhovor Jaroslava Duška a Agustina o projektu založení chráněné oblasti v ekvádorském pralese.


Gábina Čapounová (malířka)

Gábina věnovala do aukce jeden ze svých nádherných obrazů.


Miloš Matula (spisovatel, producent & duchovní učitel) 

„Rád podporuji Život po staru kvůli mým přátelům – Augustínovi a jeho manželce Míše a celé jeho rodině. Jezdím k nim do Ekvádoru se svými skupinami již cca osmým rokem a pozoruji změny, které má Život po staru na svědomí – ochrana přírody včetně výkupu pozemků, pěstování wayusy a její distribuce v CZ i SK, pralesní škola a vzdělávání mladých… A tak bych mohl pokračovat dále. Život po staru je sdružení hodné obdivu a podpory. Přidejte se k nám.“


Michal Haman

Pro Život postaru natočil filmové povídání O amazonské medicíně a šamanech.


Mariana Váhalová

Děkujeme Marianě za podporu Života postaru, rozjezd a průběh projektů Adopce stromů, administrativu (e-mailová komunikace, aktualizace webových stránek) a překlady.


Petr Marek

Petr koupil 40,45 ha půdy u vodopádů, kterou dává do dlouhodobého správcovství Životu postaru s cílem přeměny pozemku na státní přírodní rezervaci, což představuje významný krok k ochraně pralesního prostředí. Celý proces však bude vyžadovat důkladnou administrativní práci a formality, které jsou spojena s transformací pozemku na úroveň státní přírodní rezervace. Petrovi patří velké poděkování.


Karolina Pištěková

Karolína navštěvovala naše semináře, byla za námi a dědečkem i v Ekvádoru a je zakladatelkou DIVINE festivalu, na kterém se pravidelně setkáváme s vámi všemi a můžeme předávat informace, týkající se záchrany pralesa. V roce 2023 vystoupila na Divine festivalu i sestra Augustína – Nina Grefa s tradičním amazonským tancem. Děkujeme i za finanční dary.


Rodina Roxerových

Děkujeme za pomoc s projektem získání dotací od státu v Ekvádoru přes českou ambasádu v Ekvádoru.


Jan Kilián se ženou

Děkujeme za výtěžek z jejich projektu Trička pro pralesní školu SACHAWA v Ekvádoru.


Simona Blätterbauerová

Děkujeme za překlady z a do španělského jazyka.


Nina Grefa

Augustínova sestra Nina prezentovala v roce 2023 tradiční indiánské tance na společných akcích a přednáškách, pomáhala s organizací seminářů a přednášek. Poděkování jí patří i za aktivní zapojení se do školy SACHAWA, kde Nina vyučuje nejen tradiční indiánské tance děti v Ekvádoru.


Univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta

Děkujeme za společný projekt, týkajícího se rozvoje a spolupráce v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí o ekologii, ochraně přírody a udržitelného rozvoje.


Marek Foldman a jeho společnost

„Komunitu Rio Blanco jsem osobně navštívil. Rozmanitá příroda pralesa i srdečnost místních lidí ve mně zanechali hluboký láskyplný dojem. S Ruku Samay cítím vřelé propojení a připomenutí, jak krásná Země může být.

Zároveň jsem si odnesl uvědomění, že ve svém životě, práci, si od matky Země neustále něco bereme. Když se naskytla příležitost vrátit trochu zpět díky iniciativě Život postaru, měl jsem z toho velkou radost.“

Markovi a jeho společnosti děkuje za štědrý dar Životu postaru.