Tradice uctení památky zesnulých ve škole Sachawa

Začátek listopadu přinesl do školy Sachawa nevšední dny, kdy se žáci ponořili do jedinečného učení o tradici spojené s uctíváním zesnulých. Stejně jako u nás, i v Amazonii se vzpomíná v tomto období na zemřelé, avšak tento svátek zde získal svou charakteristickou podobu, zahalenou v atmosféře pralesa.

Děti se společně zapojily do tradičního rituálu přípravy nápoje ‚la colada morada‘, který se každoročně připravuje na ‚Dia de los muertos‘ (v překladu Den mrtvých) jako vzpomínka na zesnulé. Tento nápoj děti vyrobily z černé kukuřice, pečené s ananasem a maracuyou. Černá kukuřice, tradičně darovaná jako posvátný dárek zemřelým, nese s sebou bohatou historii jako symbol úcty a vděčnosti. Děti také vlastnoručně vyráběly korunky jako dary pro zemřelé. Tato aktivita nejen propojila děti s jejich kulturním dědictvím, ale také vytvořila prostor pro vzájemné respektování a porozumění.

Když měly vše připraveno, děti se vydaly na místní malý hřbitov, nesouc každé s sebou připravený nápoj, korunku a pečivo jako dary pro zemřelé. Na hřbitově pak, podobně jako u nás, zapálily svíčku a mohly se s zemřelými pohovořit a podělit se s nimi o připravené občerstvení. Toto gesto vyjadřovalo vděčnost a respekt k duchům a zároveň propojovalo generace, přenášející kulturní tradice skrze čas.

Celý tento proces byl nejen vzpomínkovým aktem, ale i výjimečným vzdělávacím zážitkem, který přesahoval hranice běžné třídy. Zvídavé a nadšené děti se snažily proniknout do významu ceremonie a kulturního pozadí, což prohloubilo jejich propojení s bohatou kulturou jejich indiánské tradice.

Děti ze Sachawy, svým upřímným zájmem, nejen prohloubily své porozumění Dnu mrtvých, ale také rozvinuly větší ocenění za vzájemné propojení života, smrti a dlouholetých tradic, které formují jejich amazonské dědictví.