Trička pro pralesní školu Sachawa v Ekvádoru

Získejte originální autorské tričko (ZDE-sem odkaz na Hithit) a podpořte tak školu přírodního poznání v rámci česko-ekvádorské pralesní rezervace Život postaru.

Výtěžek z tohoto projektu bude věnován neziskové organizaci Život postaru na rozvoj pralesní školy a školky Sachawa v džungli ekvádorské Amazonie.

V posledních letech se situace ohledně vzdělávání v Ekvádoru změnila. Vzhledem k zavedení povinné školní docházky od 3 let se spousta indiánských rodin stěhuje z pralesa do měst a děti tak ztrácejí přirozený kontakt s přírodou, která byla po dlouhé generace hlavním zdrojem tradičního poznání. Spolu s tím se vytrácí i původní způsob života v komunitě související s ochranou a péčí o prales. Děti, které vyrostou ve městech a zdědí pozemky v pralese po svých rodičích, je mají spíš tendenci prodat, než je uchovat a chránit pro další generace. Najde se ale samozřejmě i spousta rodin, které kvůli vzdělávání nechtějí opustit svůj domov v džungli a ani si nepřejí, aby jejich malé děti odešly do měst. Proto se v roce 2020 uskutečnilo setkání stařešinů amazonských kmenů a v roce 2021 spustila nezisková organizace Život postaru pilotní projekt pralesní školky a školy, který by komunitě mohl pomoci přežít a uchovat si tradiční způsob života.

Výuka dětí, které se scházejí zatím jen o víkendech, probíhá v džungli v okolí Ruku Samay (oblast Galeras v provincii Napo). V rámci ní děti poznávají místní rostliny, podílejí se na vysazování ohrožených druhů a učí se tradicím a řemeslům svých předků.

Vizí Života postaru je pokračovat v tradičním předávaní poznání formou zkušenosti a současně ho propojit s užitečným souborem znalostí civilizačního okruhu v souladu s ekvádorským právním rámcem a ve spolupráci s evropskými školami tak, aby děti byly schopny orientovat a uplatnit se v současném světě, a zároveň si zachovaly předchozími generacemi silně rozvinuté vědomí sounáležitosti s přírodou.

Díky zachování tradiční indiánské kultury, poznání a udržitelného způsobu života můžeme významně přispět ochraně amazonského pralesa, který patří mezi nedůležitější ekosystémy naší planety. A právě děti jsou naše budoucnost.

Jaký má význam škola v amazonském pralese přibližuje průvodkyně hloubkou lidské duše, vypravěčka příběhů a propojovatelka jejich nositelů Tereza Ghose z Taité – Prostoru hlubinných příběhů ?

https://youtu.be/…nkA

Více o Tereza Ghose zde (sem dat link https://www.facebook.com/…ova) a na Taité – Prostoru hlubinných příběhů https://www.taite.cz/

Odkaz na hithit:

https://www.hithit.com/…oru