Boj o půdu komunity Rio Blanco pokračuje

Více než 8 let bojuje Rio Blanco o navrácení své půdy. Nelegální vetřelci si zde staví domy a vykáceli již téměř 100 hektarů primárního pralesa, vzácného dědictví, které patří komunitě Rio Blanco. Pořád se ale čeká na vydání soudního rozhodnutí, aby policie a armáda mohly zakročit a vetřelce vysídlit.

Soudce, který má toto rozhodnout, blokuje již tři roky jeho vydání.

Komunita Rio blanco již více než 8 let bojuje, aby dostala vetřelce ze své půdy netknutého primárního pralesa o rozloze 935 hektarů, která leží hluboko v džungli v provincii Loreto v ekvádorské Amazonii.

Vetřelci se přišli usadit na novou půdu pod podvodným slibem svého vůdce, který navíc od každého vybral několik set dolarů, údajně k vyřízení právních náležitostí k vlastnictví této půdy. Po několika neúspěšných pokusech o domluvu ze strany zástupců Rio Blanco, aby se vetřelci z jejich pozemku odstěhovali, byla vznesena 4 obvinění u soudu. Komunita Rio blanco doložila vlastnictví této půdy právními dokumenty, jež vlastní přes 30 let. Přesto soudce nepokročil s vydáním příkazu k vysídlením a jeho vydání se odkládá již tři roky. To vyvolává skutečnou otázku o korupci v právním systému a vede tak k dalším nákladům na soudní šetření této nečinnosti. Od počátku konfliktu komunita utralila zhruba 35 000 USD, to vše na osvobození své vlastní půdy od nelegálních osídlitelů. Vetřelci se prokazují zfalšovanými dokumenty a odmítají odejít i přesto, že právo komunity na pozemek bylo již soudně potvrzeno.

Mezitím vetřelci vykáceli asi 100 ha primárního/původního lesa, což je škoda, kterou nelze napravit ani nahradit. Komunita držela tuto půdu jako chráněnou oblast lesa tzv. “socio bosque” jímž slibovala, že na tomto lese nebude způsobena žádná škoda, a dostávala od vlády dotace na péči o něj. Kvůli těmto vetřelcům však přišli již o 10 % svého lesa a s ním i o významné finanční prostředky z vládního projektu pomoci. Veškeré peníze určené na rozvoj komunity a jejich projektů se tak po léta utrácejí za soudní procesy, aby se jejich půda osvobodila od ilegálních přistěhovalců. Komunitě tak nezbývá na podporu projektů, které by pomohly vytvořit udržitelný komunitní příjem a předcházelo se tak nebezpečí ze stran těžařů a dřevorubců. Což je další obrovský tlak na všechny komunity v džungli, kde se nachází ropa nebo zlato.

Je to dlouhý boj a lidé z komunit jsou z toho unavení.

Boj se zkorumpovaným systémem a lidmi, kteří mají více peněz, je nespravedlivý boj.

Život postaru věnoval na podporu boje komunity Rio Blanco již před několika lety 11 000 usd vybraných z fundraisingu. Nyní opět vnímáme, že to dospělo do bodu, kdy je naše podpora velmi potřebná, a snáníme 1 500 USD dolarů na (doufáme) již poslední fázi tohoto boje. 

Pokud chcete přispět a pomoci s námi, navštivte prosím https://zivotpostaru.cz/…oci.

Byron Grefa, prezident komunity Rio Blanco se přidává s prosbou o pomoc ZDE

Neváhejte a sdílejte mezi svými přáteli! Děkujeme všem, kteří nám pomohou změnit situaci k lepšímu.