Indiánský přístup k výchově dětí a k partnerskému vztahu

V pondělí 8. 10. 2018 od 18:00 v Toulcově dvoře

Čeká na vás i meditace s elementem vody a povídání o projektu „ŽIVOT POSTARU“ na který půjde část peněz z výdělku.